Oranjelaan, Peschstraat, Stationstraat en Stationsplein, Geleen

Waar

Oranjelaan, Peschstraat, Stationstraat en Stationsplein, Geleen

Omschrijving

De Oranjelaan, Peschstraat, Stationstraat en Stationsplein in Geleen worden opgeknapt. Daarbij wordt ook de wateroverlastproblematiek bij het kruispunt met de Peschstraat aangepakt. Deze 4 projecten worden gecombineerd maar ná elkaar uitgevoerd vanaf 4 juni. De werkzaamheden zijn naar verwachting en afhankelijk van de weersomstandigheden in april 2019 helemaal klaar.

De werkzaamheden aan de Oranjelaan zijn in juni gestart en naar verwachting aan het einde van 2018 klaar. Dan gaan we verder met de Stationstraat. De totale werkzaamheden zijn naar verwachting in april 2019 klaar.

Fase 1
Is gereed

Fase 2
Is gereed

Fase 3
Is gereed

Fase 4
Op 31 oktober zijn de werkzaamheden aan de kant van de oneven huisnummers van de Oranjelaan, vanaf de rotonde Beekstraat tot en met de Jan Willenstraat, gestart.

  • Lees de bewonersbrief over de start van fase 4 Oranjelaan (pdf 449 kB) 

Verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden aan de Oranjelaan tot en met dit jaar, geldt éénrichtingsverkeer op de Oranjelaan. Verkeer vanaf de rotonde bij de Beekstraat richting de Kluis is tijdens de werkzaamheden altijd mogelijk. Voor de omgekeerde rijrichting, vanaf de Kluis richting rotonde bij de Beekstraat wordt een omleiding ingesteld. Deze omleiding wordt aangegeven met borden.

In fase 4 zijn de winkels van Oud-Geleen bereikbaar via een omleiding (pdf 2,766 kB).

Daniken

Om te voorkomen dat Daniken een sluiproute wordt voor autoverkeer vanaf de Kluis richting de rotonde Beekstraat, sluiten we Daniken tijdens de werkzaamheden aan de Oranjelaan af. Dit is vanaf 4 juni tot en met eind november. Zodra de werkzaamheden aan de Oranjelaan eind november klaar zijn wordt Daniken weer opengesteld. Het NS-station is tijdens alle werkzaamheden bereikbaar. De omwonenden zijn met een brief op de hoogte gesteld.

Bekijk hier:

Uitvoerder

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Dura Vermeer Infra Regionale Projecten  BV.

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de omgevingsmanager van Dura Vermeer, Rob Bastiaans via telefoonnummer 06-43396990 of via r.bastiaans@duravermeer.nl. Wilt u een persoonlijk gesprek? Neem dan met hem contact op. Hij helpt u graag verder.

Facebookpagina en de Bouwapp

U kunt ook gebruik maken van Facebookpagina van Dura Vermeer “Reconstructie Oranjelaan Geleen en omgeving” of de BouwApp. In deze app kunt u nu al informatie vinden over de omleidingen, duur van het project, contactpersoon etc..
Nadat u de app heeft geïnstalleerd zet u uw locatie aan en opent u de app, ga naar de zoekbalk en typ “Reconstructie Oranjelaan Geleen” in. U kunt het project dan ook aan uw ‘favorieten’ toevoegen.

Dit project is een mooi voorbeeld van beginspraak, de wijze waarop uw gemeente met zijn inwoners in gesprek gaat. Voordat we gestart zijn met dit ontwerp hebben wij eerst informatie opgehaald bij omwonenden en belanghebbenden. Dit noemen we beginspraak. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met het ontwerp en het maken van de plannen op basis van de input. De conceptplannen hebben we aan de inwoners voorgelegd om te toetsen of hun wensen voldoende waren vertaald naar een ontwerp. Ervaring leert inmiddels dat dit leidt tot breed gedragen plannen en meer tevredenheid bij onze inwoners.

 

Uitgelicht