Rioolrenovatiewerkzaamheden, Sittard-Geleen

Onderwerp

Rioolrenovatiewerkzaamheden

Waar

Hele stad Sittard-Geleen

Wanneer

Vanaf 20 september tot en met 30 november 2018

Omschrijving

Verspreid over de stad vinden de komende maanden rioolrenovatiewerkzaamheden plaats. In het bestaande hoofdriool wordt een kunststofkous ingebracht. Deze kous wordt uitgehard met uv-licht. Daardoor ontstaat een compleet nieuwe rioolleiding. Dankzij deze methode hoeft de straat niet volledig opengebroken te worden en blijft eventuele overlast tot een minimum beperkt. In de meeste gevallen hoeft slechts één helft van de weg afgezet te worden tijdens de werkzaamheden. Heel sporadisch is er wat geuroverlast door het vrijkomen van Styreen.

Uitvoerder

GMB Rioleringstechnieken B.V.

Info en vragen

Niels Hoevenaars van GMB Rioleringstechnieken B.V. via nielshoevenaars@gmb.eu.

Uitgelicht