Tudderenderweg-fietsbrug, Sittard

Van 23 mei tot begin juni wordt in de Tudderenderweg aan de zijde van het voetbalveld een nieuwe fietsbrug geïnstalleerd.

Planning en bereikbaarheid

De oude brug wordt op donderdag 23 mei gesloopt en daarna wordt de fundering van de brug vervangen. Het heien van de nieuwe funderingspalen kan enige geluidsoverlast veroorzaken. De werkzaamheden zijn naar verwachting begin juni klaar.

De Tudderenderweg blijft open voor gemotoriseerd verkeer maar het fietspad aan de kant van het voetbalveld is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Fietsers worden tijdens werktijd door verkeersregelaars via de rijbaan langs het werkvak geleid.

Info en vragen

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Suzanne Beulen via telefoonnummer 06-21194670 of via sbeulen@heijmans.nl.