Vrangendael, Sittard

In Vrangendael, bij de Broeksittarderweg tussen het kruispunt Burgemeester Gijzelstraat - Broek-sittarderweg en het kruispunt Vrangendael – Broeksittarderweg wordt een regenwaterbuffer aangelegd.

Op dit punt is regelmatig wateroverlast na hevige regenbuien. Er worden maatregelen genomen om deze wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk te beperken. De omwonenden zijn per brief geïnformeerd. 

Wat gaan we doen?

  • In het park, tegenover de Broeksittarderweg 116-116A wordt een ondergrondse regenwaterbuffer aangelegd. Deze buffer vangt tijdens hevige buien het regenwater tijdelijk op. Het kan daarna in de bodem wegzakken. Daarmee komt het regenwater terecht daar waar het hoort: in de bodem en niet in het vuilwaterriool.
  • De huisaansluitingen van de woningen in de Broeksittarderweg 108 t/m 128 worden tot aan de perceelgrens vervangen en er worden ontstoppingsstukken geplaatst. Daarmee kan een eventuele verstopping in de toekomst eenvoudiger worden opgespoord.
  • We leggen een nieuw, extra regenwaterriool aan in de Broeksittarderweg. De weg wordt daarna opnieuw geasfalteerd.
  • We leggen extra roostergoten aan ter hoogte van het kruispunt Burgemeester Gijzelstraat – Broeksittarderweg en bij het kruispunt Vrangendael - Broeksittarderweg.
  • Om het kruispunt Vrangendael - Broeksittarderweg duidelijker én veiliger te maken, leggen we een verkeersplateau aan. Dit plateau zorgt voor een snelheidsverlaging van het verkeer en past daarmee bij de toegestane snelheid van 30 km/h op de Broeksittarderweg.

Op vrijdag 12 november worden de toplaag van het asfalt en de markeringen aangebracht. Deze datum is altijd afhankelijk van het weer en van onvoorziene omstandigheden. De opritten en de parkeerplaatsen zijn dan niet met de auto bereikbaar. De weg is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De waterbuffer is klaar. Het terrein wordt opgeruimd.

Bekijk het ontwerp (pdf, 1MB)

Info en vragen? 

Neem dan contact op met projectleider Tim Schreurs of wijkcoördinator Francois Mostard via telefoonnummer 14 046 of per mail via tim.schreurs@sittard-geleen.nl of francois.mostard@sittard-geleen.nl.