Wegwerkzaamheden, heel Sittard-Geleen

Wij knappen de wegen voor u op! In het kader van het Groot Onderhoud Wegen 2021 wordt op diverse locaties in Sittard-Geleen aan de wegen gewerkt. De omwonenden worden per brief geïnformeerd.

Planning

Vanaf maandag 9 augustus t/m vrijdag 27 augustus is bouwvakantie. Dan wordt niet aan de wegen gewerkt.

Obbicht - van 26 juli tot en met 6 augustus

Brugstraat vervolg en afronding werkzaamheden

Het asfalt en de trottoirs worden vervangen en er worden snelheidsremmende maatregelen gerealiseerd. Let op: in verband met een omleiding kan het verkeer hinder ondervinden.

Geleen - van 26 juli t/m 6 augustus

Kerenshofweg vervolg en afronding fase B

Sittard – van 2 tot en met 6 augustus

Limbrichterweg afronding werkzaamheden

Het asfalt op de vrijliggende fietspaden wordt vervangen. Let op: Verkeershinder! Het fietsverkeer wordt omgeleid via de parallelwegen. 

Sittard-Geleen - van 9 augustus t/m 27 augustus

Bouwvakantie – geen werkzaamheden

Geleen - van 30 augustus t/m 3 september

Kerenshofweg start en afronding fase C

Sittard – van 30 augustus t/m 3 september

Dr. Nolenslaan start fase A
 

Mgr. Buckxstraat Sittard start werkzaamheden

Betreft het vernieuwen van het asfalt en het realiseren van een fietspad. Let op: In verband met de wegafzetting kan het verkeer hinder ondervinden. 

Munstergeleen – van 30 augustus t/m 3 september

Geleenstraat/ PC Houbenstraat start werkzaamheden

Het asfalt wordt vervangen. Let op: in verband met een wegafzetting kan het verkeer hinder ondervinden.

Einighausen – van 30 augustus t/m 3 september 

Concordiastraat e.o. start werkzaamheden

Delen van de trottoirs en het asfalt worden vervangen. Tevens worden snelheidsremmende maatregelen aangelegd. Let op: In verband met een wegafzetting kan het verkeer hinder ondervinden.

Info en vragen

Voor vragen en/of opmerkingen kan contact opgenomen worden met Martijn Meessen via telefoonnummer 046 - 477 87 29.