Werkzaamheden bossen, heel Sittard-Geleen

Onze bossen hebben ook onderhoud nodig. Dan houden we ze gezond en veilig. De Bosgroep Zuid-Nederland gaat deze werkzaamheden voor ons doen. In juli en augustus zet de Bosgroep oranje stippen op bomen die aandacht nodig hebben. De bomen met een oranje stip worden gesnoeid of in het ergste geval, gekapt. Als een boom gekapt moet worden dan is die boom ziek én onveilig voor de omgeving waar hij staat. Vanaf half september tot februari volgend jaar voert de Bosgroep de werkzaamheden uit.

Bomen weghalen

Op sommige plekken staan te veel bomen. Dat komt doordat sommige bomen niet geplant zijn maar spontaan gezaaid en gegroeid. Dat noemen we zaailingen. Dan komen de bomen die we geplant hebben in de knel door te weinig ruimte. Dus halen we die spontane zaailingen weg. Maar we zetten op diverse plekken, daar waar ruimte is, ook nieuwe jonge bomen terug. Daarvoor kiezen we plekken waar nieuwe bomen de ruimte hebben. Het bos wordt op deze manier verjongd. Als oudere bomen dan ziek en gekapt worden, blijven we niet met een leeg bos achter.

Waar gaan we werken?

Vanaf half september tot februari volgend jaar gaan we op de volgende plekken aan het werk:

  • HoutwalIn álle bossen en wallen die begroeid zijn met bomen en struiken buiten de stad in Sittard-Geleen bekijken we de veiligheid van de bomen. Op de foto ziet u zo’n wal, wij noemen dat een houtwal. 
  • De bosrand de Rollen in de Langereweg Born: wordt gecheckt op veiligheid, er worden spontane zaailingen weg gehaald en nieuwe jonge bomen geplant.
  • Achter het Hout, langs de Houtstraat in Grevenbicht: wordt gecheckt op veiligheid, er worden spontane zaailingen weg gehaald en nieuwe jonge bomen geplant.
  • In de Julianalaan in Born gaan we jonge bomen planten in het bos. 
  • In het Jubileumbos in de Lahrstraat in Sittard: daar checken we de veiligheid en halen we spontane zaailingen weg.
  • In de Eggerweg in Sittard: daar checken we de veiligheid en planten we nieuwe jonge bomen.

Contact

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Neem dan contact op met onze medewerker Jules Sondeijker via telefoonnummer 14 046 of via zijn e-mailadres jules.sondeijker@sittard-geleen.nl. U kunt ook contact opnemen met de Bosgroep, Bor Jaspers via zijn e-mailadres b.jaspers@bosgroepen.nl.