Wijk Limbrichterveld-Noord

Eind 2020 wordt gestart met de uitbreiding van Het Groene Net in Limbrichterveld Noord, om de wijk aardgasvrij te maken. Dit voornemen is onderdeel van de Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld Noord.

Uit controles is gebleken dat de huidige gasleiding op diverse plekken in slechte staat is. Ondanks dat eind 2020 een uitbreiding van Het Groene Net in de wijk komt, gaat Enexis Netbeheer begin oktober de gasleidingen op de plekken in de wijk waar dit nodig is vervangen. Want wachten tot eind 2020 is geen optie, er wordt geen enkel risico genomen met veiligheid. Om deze reden is aan Enexis Netbeheer een vergunning verleend om de werkzaamheden begin oktober te starten.

Wanneer

De werkzaamheden starten begin oktober.

Uitvoerder

Enexis Netbeheer

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen stellen aan Hans Soomers, Netverantwoordelijke in Limburg of Jeroen Bullens, manager Assetmanagement Zuid-Oost van Enexis Netbeheer B.V. Dat kan telefonisch via 088-8577000 of per e-mail: hans.soomers@enexis.nl of jeroen.bullens@enexis.nl.