Windraak, Munstergeleen

De Windraak, tussen de Provinciale weg (N276) en het Steingraafpad te Munstergeleen krijgt een nieuwe riolering en een nieuwe weginrichting.

Wat gaan we doen

We leggen een gescheiden riolering aan, één voor vuil water en één voor schoon regenwater. Daarmee hopen we ook de huidige wateroverlast bij hevige regenbuien te verminderen. We maken een veilige nieuwe en duurzame inrichting voor de Windraak. In de Eusselingsweg wordt de berm verstevigd en het asfalt vervangen.

Voorlopige planning

Het hele werk wordt gefaseerd uitgevoerd tussen 10 januari en eind april. Fase 1 is de Windraak tussen de Provinciale weg (N276) en de Botkuilweg. Aansluitend voeren we de werkzaamheden aan fase 2 uit, vanaf de Botkuilweg tot aan het Steingraafpad. De Eusselingsweg wordt deels gecombineerd met fase 1 en 2 uitgevoerd. De aanwonenden en ondernemers worden per brief geïnformeerd. Tijdens de werkzaamheden kunnen bewoners parkeren op het terrein van voormalig ijsboerderij Coumans op de Windraak.
 

Bekijk hier een voorbeeld van de nieuwe verlichting:

straatlamp

Contactpersoon voor info en vragen

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Nona Hendrix van aannemer BLM Wegenbouw via telefoonnummer 06 -6 58 98 41 70 of via e-mailadres n.hendrix@blmwegenbouw.nl. Of neem contact op met ons via telefoonnummer 14 046.

 

Dit project is een mooi voorbeeld van beginspraak, de wijze waarop uw gemeente met zijn inwoners in gesprek gaat. Voordat we starten met een ontwerp halen wij eerst informatie op bij omwonenden en belanghebbenden. Dit noemen we beginspraak. Vervolgens gaan we dan aan de slag met het ontwerp en het maken van plannen op basis van de input. De conceptplannen leggen wij voor aan de inwoners om te toetsen of hun wensen voldoende zijn vertaald naar een ontwerp. Ervaring leert inmiddels dat dit leidt tot breed gedragen plannen en meer tevredenheid bij onze inwoners.