Bovenstraat, De Gronckelstraat, Dr. Nolensstraat, Limbricht

In een deel van de Bovenstraat/Veeweg, De Gronckelstraat en de Dr. Nolensstraat in Limbricht wordt de riolering vervangen. Waar nodig worden ook asfalt en de trottoirs vernieuwd en krijgen de straten een nieuwe 30 kilometer inrichting.

Op 15 februari heeft de eerste bewonersbijeenkomst plaatsgevonden waaruit de aandachtspunten van de bewoners meegenomen zijn. Waar mogelijk worden deze aandachtspunten meegenomen in het voorlopig ontwerp. Dit ontwerp wordt te zijner tijd aan de bewoners voorgelegd. 

Planning 

Er wordt in fases gewerkt:

Ontwerpfase

vanaf 21 februari tot en met 24 december

Voorbereidingsfase

vanaf 9 januari 2023 tot en met 30 september 2023

Realisatiefase

vanaf 3 oktober 2023 tot en met eind maart 2024

Bekijk het overzicht waar we gaan werken:

Werkvak Bovenstraat – Veeweg
Afbeelding-met-overzicht-van-werkvlak-Bovenstraat-en-Veeweg-Sittard
 

Werkvak Dr. Nolensstraat – De Gronckelstraat
Afbeelding-met-overzicht-van-werkvlak-Dr Nolensstraat-en-Gronckelstraat-Sittard

Info en vragen  

Voor informarie en vragen kun u contact opnemen met de gemeentelijk projectleider Jeroen Verdonschot via telefoonnummer 14 046 of via jeroen.verdonschot@sittard-geleen.nl.

 

Dit project is een mooi voorbeeld van beginspraak, de wijze waarop uw gemeente met zijn inwoners in gesprek gaat. Voordat we starten met een ontwerp halen wij eerst informatie op bij omwonenden en belanghebbenden. Dit noemen we beginspraak. Vervolgens gaan we dan aan de slag met het ontwerp en het maken van plannen op basis van de input. De conceptplannen leggen wij voor aan de inwoners om te toetsen of hun wensen voldoende zijn vertaald naar een ontwerp. Ervaring leert inmiddels dat dit leidt tot breed gedragen plannen en meer tevredenheid bij onze inwoners.