Dijk en Oude Veerstraat, Grevenbicht

De Dijk en de Oude Veerstraat in Grevenbicht moeten worden opgeknapt.

Op 29 oktober heeft de tweede bewonersbijeenkomst plaatsgevonden.

Bekijk de definitieve ontwerpen

Info en vragen

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met projectleider Egon Bemelmans of wijkcoördinator Jean Hoedemakers. Beide heren zijn bereikbaar via het telefoonnummer 14-046 of via het e-mailadres: onderhoud_dijk@sittard-geleen.nl.

 

Dit project is een mooi voorbeeld van beginspraak, de wijze waarop uw gemeente met zijn inwoners in gesprek gaat. Voordat we starten met een ontwerp halen wij eerst informatie op bij omwonenden en belanghebbenden. Dit noemen we beginspraak. Vervolgens gaan we dan aan de slag met het ontwerp en het maken van plannen op basis van de input. De conceptplannen leggen wij voor aan de inwoners om te toetsen of hun wensen voldoende zijn vertaald naar een ontwerp. Ervaring leert inmiddels dat dit leidt tot breed gedragen plannen en meer tevredenheid bij onze inwoners.