Everstraat en Veeweg, Einighausen

De riolering in de Everstraat en de Veeweg moet vernieuwd worden. We leggen een gescheiden riolering aan, één voor vuil water en één voor regenwater. De inrichting van deze straten krijgt daarna een opknapbeurt.

Bekijk hier de projectwebsite van het voorlopig ontwerp. In een 3D-animatiefilm ‘lopen’ we samen door het projectgebied. De kijker krijgt uitleg over de inhoud van het project en wat we ter plekke gaan doen. De film is ook met een VR-bril te bekijken.

Ontwerp

Op 9 maart heeft in aanwezigheid van wethouder Leon Geilen een digitale bijeenkomst met de bewoners en ondernemers plaatsgevonden. Het voorlopig ontwerp en de aandachtspunten van de betrokkenen zijn besproken. Dat heeft niet geleid tot drastische aanpassingen van het voorlopig ontwerp. De voorbereidingen van het project kunnen doorgaan. De bewoners en ondernemers zijn per brief geïnformeerd. 

Kruispunt Everstraat/Concordiastraat

Het kruispunt Everstraat/Concordiastraat wordt aangepast op verkeersveiligheid en parkeren. Daarvoor is een extra ontwerp gemaakt. De verkeersveiligheid van het kruispunt zal door de aanpassing sterk verbeteren. Er worden ook extra parkeerplaatsen aangelegd. Het zijn er nu zes en het worden er straks 10.

Beginspraak

Dit project is een mooi voorbeeld van beginspraak, de wijze waarop uw gemeente met zijn inwoners in gesprek gaat. Voordat we starten met een ontwerp halen wij eerst informatie op bij omwonenden en belanghebbenden. Dit noemen we beginspraak. Vervolgens gaan we dan aan de slag met het ontwerp en het maken van plannen op basis van de input. De conceptplannen leggen wij voor aan de inwoners om te toetsen of hun wensen voldoende zijn vertaald naar een ontwerp. Ervaring leert inmiddels dat dit leidt tot breed gedragen plannen en meer tevredenheid bij onze inwoners.

Bij de start van deze beginspraakprocedure heeft wethouder Leon Geilen een introductiewoordje gesproken.

Contactpersoon

Voor reacties, opmerkingen, info en vragen: Projectleider Ralph Dreessen via ralph.dreessen@sittard-geleen.nl of via telefoonnummer 14 046.