Evertsenstraat, Geleen - Herinrichting parkeerplaats

Het asfalt van het plein is versleten en de inrichting van het plein kan beter.

Tijdens de beginspraakavond op 19 november 2021 hebben we samen met de bewoners en ondernemers gesproken over hoe we dit plein beter kunnen inrichten met voldoende parkeerplaatsen in combinatie met de wensen voor een toekomstbestendige openbare ruimte. 

De opmerkingen van de inwoners en ondernemers zijn, waar mogelijk, verwerkt in een aangepast ontwerp. Dit is verwerkt in onderstaand filmpje.


Kort samengevat maken we in het nieuwe ontwerp meer ruimte voor parkeren en ook meer ruimte voor overzichtelijk en goed te onderhouden groen. Het parkeren wordt niet alleen meer, maar beter zichtbaar en het is ook beter en sneller te bereiken. Nieuwe technieken gaan ons helpen om de plek groener en verzorgder uit te laten zien en geven ons de mogelijkheid om beter te sturen op overlast. Maar het moet vooral een plek worden, waar je graag je route voor aanpast om er gebruik van te maken, in plaats er voor om te lopen. 

Uiteraard zijn er altijd zaken die beter kunnen of waar we ondanks de voorbereiding nog onvoldoende aandacht aan hebben besteed. Graag horen we van u welke zaken we nog missen of waar aanscherping nodig is volgens u. Deze opmerkingen ontvangen we graag, om zo het plan nog beter af te stemmen op de wensen uit de wijk.

Op dinsdagavond 1 februari om 19.00 zullen wij, via een digitale bijeenkomst, de bewoners en ondernemers een toelichting geven op het ontwerp. Eventuele aanvullende opmerkingen zullen dan worden verwerkt in het Definitief Ontwerp. Hierover zullen we de bewoners per brief informeren.

Planning (voorlopig en onder voorbehoud)

1 februari 2022

Digitale info-avond Ontwerp

Maart 2022

Presentatie Definitief Ontwerp

April 2022

Voorbereiding van de aannemer die het werk gaat uitvoeren

Mei 2022

Aannemer informeert omwonenden over de werkzaamheden en contactpersoon bij meldingen tijdens de uitvoering 

Mei/juni 2022

Start uitvoering

Juli 2022

Oplevering (groen in het najaar)

Info en vragen 

Voor vragen is de wijkcoördinator Frans Drissen bereikbaar via e-mail frans.drissen@sittard-geleen.nl of telefonisch via 046 - 477 76 16.

 

Dit project is een mooi voorbeeld van beginspraak, de wijze waarop uw gemeente met zijn inwoners in gesprek gaat. Voordat we starten met een ontwerp halen wij eerst informatie op bij omwonenden en belanghebbenden. Dit noemen we beginspraak. Vervolgens gaan we dan aan de slag met het ontwerp en het maken van plannen op basis van de input. De conceptplannen leggen wij voor aan de inwoners om te toetsen of hun wensen voldoende zijn vertaald naar een ontwerp. Ervaring leert middels dat dit leidt tot breed gedragen plannen en meer tevredenheid bij onze inwoners.