Fortunapark, Geleen

Het Fortunapark in Geleen heeft een opknapbeurt nodig. De beplanting in de rozentuin en de paden zijn slecht.

De werkzaamheden tussen de Professor Oudflat en de Victoriastraat zijn in december gestart en zijn naar verwachting in het voorjaar van 2020 klaar. Gebr. Kurvers B.V. voert de werkzaamheden uit.

De werkzaamheden tussen de Professor Oudflat en de Victoriastraat starten in december en zijn naar verwachting in het voorjaar van 2020 klaar. Gebr. Kurvers B.V. voert de werkzaamheden uit.

Info en vragen

Neem contact op met wijkcoördinator Arno Gorissen via arno.gorissen@sittard-geleen.nl of met projectleider Piet Huveners via piet.huveners@sittard-geleen.nl. Of bel naar 14 046.

 

Dit project is een mooi voorbeeld van beginspraak, de wijze waarop uw gemeente met zijn inwoners in gesprek gaat. Voordat we starten met een ontwerp halen wij eerst informatie op bij omwonenden en belanghebbenden. Dit noemen we beginspraak. Vervolgens gaan we dan aan de slag met het ontwerp en het maken van plannen op basis van de input. De conceptplannen leggen wij voor aan de inwoners om te toetsen of hun wensen voldoende zijn vertaald naar een ontwerp. Ervaring leert inmiddels dat dit leidt tot breed gedragen plannen en meer tevredenheid bij onze inwoners.