Fortunapark, Geleen

Waar

Fortunapark, Geleen

Omschrijving

Het Fortunapark in Geleen heeft een opknapbeurt nodig. De beplanting in de rozentuin en de paden zijn slecht. Op 13 december heeft een eerste bewonersavond plaatsgevonden waarin de bewoners hun ideeën met ons hebben gedeeld. Deze ideeën hebben we waar mogelijk samengevat in een ontwerp. Op 28 februari is dit ontwerp aan de bewoners gepresenteerd. De aanwezigen waren tevreden en enthousiast over het resultaat. 

Hoe gaan we verder?

Het plan wordt nu verder uitgewerkt. De omwonenden hebben nog tot 16 maart a.s. de gelegenheid om op het plan te reageren. Dat kan via telefoonnummer 14 046 of per email met wijkcoördinator Arno Gorissen  via arno.gorissen@sittard-geleen.nl of met projectleider Piet Huveners via piet.huveners@sittard-geleen.nl.

Uitgelicht