Fortunapark, Geleen

Het Fortunapark in Geleen heeft een opknapbeurt nodig. De beplanting in de rozentuin en de paden zijn slecht.

Op 13 december 2017 heeft een eerste bewonersavond plaatsgevonden waarin de bewoners hun ideeën met ons hebben gedeeld. Deze ideeën hebben we waar mogelijk samengevat in een ontwerp. Op 28 februari 2018 is dit ontwerp aan de bewoners gepresenteerd. De aanwezigen waren tevreden en enthousiast over het resultaat. 

Hoe gaan we verder?

Het plan wordt nu verder uitgewerkt. De omwonenden hebben nog tot 16 maart 2018 de gelegenheid om op het plan te reageren. Dat kan via telefoonnummer 14 046 of per email met wijkcoördinator Arno Gorissen via arno.gorissen@sittard-geleen.nl of met projectleider Piet Huveners via piet.huveners@sittard-geleen.nl.