Graetheide Born

In Graetheide (Born) ontstaat wateroverlast bij zware regenbuien. Ook de verkeersveiligheid kan verbeterd worden. De riolering moet vernieuwd worden en de weg krijgt een nieuwe inrichting.

Digitale bijeenkomsten

Het project loopt van de Schutterskampweg tot aan de Oude Baan. Tijdens een bewonersavond zijn de problemen en de aandachtspunten met de bewoners besproken en in kaart gebracht. Daaruit is een voorlopig ontwerp ontstaan en dit is aan de bewoners voorgelegd. De reacties van de bewoners op dit voorlopig ontwerp zijn bestudeerd, beoordeeld en waar mogelijk verwerkt in het ontwerp. De reacties waren zo divers dat ze opnieuw samen met de inwoners besproken moesten worden. Tijdens een digitale bijeenkomst, in aanwezigheid van wethouder Leon Geilen, zijn het aangepaste voorlopig ontwerp en de aandachtspunten besproken. De omwonenden worden altijd per brief geïnformeerd.

Het aangepaste ontwerp wordt ook opgehangen aan buurthuis ’t Heihöfke. Daar kunnen de tekeningen in hun originele grootte bekeken worden. 

Contactpersoon voor info en vragen 

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met wijkcoördinator Jean Hoedemakers via jean.hoedemakers@sittard-geleen.nl of via telefoonnummer 14 046.


Dit project is een mooi voorbeeld van beginspraak, de wijze waarop uw gemeente met zijn inwoners in gesprek gaat. Voordat we starten met een ontwerp halen wij eerst informatie op bij omwonenden en belanghebbenden. Dit noemen we beginspraak. Vervolgens gaan we dan aan de slag met het ontwerp en het maken van plannen op basis van de input. De conceptplannen leggen wij voor aan de inwoners om te toetsen of hun wensen voldoende zijn vertaald naar een ontwerp. Ervaring leert inmiddels dat dit leidt tot breed gedragen plannen en meer tevredenheid bij onze inwoners.