Graetheide Born

In Graetheide (Born) ontstaat wateroverlast bij zware regenbuien. Ook de verkeersveiligheid kan verbeterd worden. De riolering moet vernieuwd worden en de weg krijgt een nieuwe inrichting.

Wat

Het project loopt van de Schutterskampweg tot aan de Oude Baan. Op 26 november heeft een bewonersavond plaatsgevonden. Samen met de bewoners zijn de problemen en de aandachtspunten besproken en in kaart gebracht. De aandachtspunten worden zoveel mogelijk meegenomen in het Voorlopig Ontwerp. In het eerste kwartaal van 2020 wordt weer een bewonersavond georganiseerd met een presentatie van dit Voorlopig Ontwerp.

Contactpersoon voor info en vragen 

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met wijkcoördinator Jean Hoedemakers via jean.hoedemakers@sittard-geleen.nl of via telefoonnummer 14 046.

Dit project is een mooi voorbeeld van beginspraak, de wijze waarop uw gemeente met zijn inwoners in gesprek gaat. Voordat we starten met een ontwerp halen wij eerst informatie op bij omwonenden en belanghebbenden. Dit noemen we beginspraak. Vervolgens gaan we dan aan de slag met het ontwerp en het maken van plannen op basis van de input. De conceptplannen leggen wij voor aan de inwoners om te toetsen of hun wensen voldoende zijn vertaald naar een ontwerp. Ervaring leert inmiddels dat dit leidt tot breed gedragen plannen en meer tevredenheid bij onze inwoners.