Gulicksestraat, Sittard

De riolering in de Gulicksestraat moet vernieuwd worden. We leggen een gescheiden riolering aan, één voor vuil water en één voor regenwater. De inrichting van deze straat krijgt daarna een opknapbeurt. De bewoners krijgen de mogelijkheid om hun aandachtspunten voor de straat met ons te delen. Waar mogelijk worden deze aandachtspunten opgenomen in het Voorlopig Ontwerp.

Bekijk onderstaand het introductiewoordje door wethouder Leon Geilen.

 

Info en vragen

Wijkcoördinator Jeu Lochs via jeu.lochs@sittard-geleen.nl of via telefoonnummer 14 046.

 

Dit project is een mooi voorbeeld van beginspraak, de wijze waarop uw gemeente met zijn inwoners in gesprek gaat. Voordat we starten met een ontwerp halen wij eerst informatie op bij omwonenden en belanghebbenden. Dit noemen we beginspraak. Vervolgens gaan we dan aan de slag met het ontwerp en het maken van plannen op basis van de input. De conceptplannen leggen wij voor aan de inwoners om te toetsen of hun wensen voldoende zijn vertaald naar een ontwerp. Ervaring leert inmiddels dat dit leidt tot breed gedragen plannen en meer tevredenheid bij onze inwoners.