Gulicksestraat, Sittard

De riolering in de Gulicksestraat moet vernieuwd worden. We leggen een gescheiden riolering aan, één voor vuil water en één voor regenwater. De inrichting van deze straat krijgt daarna een opknapbeurt.

De bewoners hebben hun aandachtspunten voor de straat met ons gedeeld. Waar mogelijk zijn deze aandachtspunten opgenomen in het voorlopig ontwerp. Tijdens een bewonersbijeenkomst is dit voorlopig ontwerp met de bewoners besproken.

Info en vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Kevin Hendrix via kevin.hendrix@sittard-geleen.nl of met wijkcoördinator Jeu Lochs via jeu.lochs@sittard-geleen.nl of bel naar telefoonnummer 14 046.