Heistraat Geldersestraat Sittard

De Heistraat, van de Rijksweg Noord tot de aan Nusterweg én de Geldersestraat worden opnieuw ingericht. In een deel van de Heistraat moet ook de riolering vernieuwd worden.

Samen met de bewoners en ondernemers denken we na over het opnieuw inrichten van de straten. Aandachtspunten zijn waar mogelijk meegenomen en verwerkt in het Voorlopig én het Definitief Ontwerp. Op 6 juni, 1 oktober en 7 januari hebben bewonersbijeenkomsten plaatsgevonden. Op 7 januari is het Definitief Ontwerp gepresenteerd aan de bewoners en ondernemers.

Info en vragen 

In dit project werken we met iReport. Dat is een systeem waarin u heel gemakkelijk aandachtspunten in uw buurt, die volgens u voor verbetering vatbaar zijn, kunt invullen. Zodra u onderstaande link invult in uw web-browser of de QR code scant, wordt u doorverwezen naar ons iReport en ziet u het tracé voor de reconstructie van de Heistraat en Geldersestraat. Links van de kaart vindt u dan een korte uitleg over het soort opmerkingen dat u wilt plaatsen en de exacte locatie van de opmerking. Deze inventarisatie pagina blijft open staan tot woensdag 13 juni 2018. U vindt er ook meer informatie over dit project.

QR Code

Als u vragen heeft over het project kunt u contact opnemen met gemeentelijk projectleider Pieter Machiels of met de wijkcoördinator Francois Mostard. Beiden zijn bereikbaar via het telefoonnummer 14 046 of via het e-mailadres pieter.machiels@sittard-geleen.nl of francois.mostard@sittard-geleen.nl.

Dit project is een mooi voorbeeld van beginspraak, de wijze waarop uw gemeente met zijn inwoners in gesprek gaat. Voordat we starten met een ontwerp halen wij eerst informatie op bij omwonenden en belanghebbenden. Dit noemen we beginspraak. Vervolgens gaan we dan aan de slag met het ontwerp en het maken van plannen op basis van de input. De conceptplannen leggen wij voor aan de inwoners om te toetsen of hun wensen voldoende zijn vertaald naar een ontwerp. Ervaring leert inmiddels dat dit leidt tot breed gedragen plannen en meer tevredenheid bij onze inwoners.