Hemelsley, Sittard

De weg, de trottoirs en een deel van het groen in de Hemelsley zijn toe aan een opknapbeurt.

Samen met de bewoners en ondernemers hebben we de nieuwe inrichting besproken. Met als belangrijkste onderwerp een weg die ingericht is voor de toekomst met een goede veiligheid voor het verkeer. Op 11 januari jl. is het definitief ontwerp besproken met de bewoners en ondernemers.

Definitief ontwerp

Bekijk hier de filmpjes van het definitief ontwerp in twee delen:

Bekijk hier het definitief ontwerp in twee delen:

Bekijk hier de presentatie van de bewonersavond van 11 januari in twee delen:

Planning

  • Tot en met 2e kwartaal van 2023:
    bestek, opdracht schrijven voor en keuze van de aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren.
  • 3e kwartaal 2023:
    bewonersavond over de fases en de planning van de werkzaamheden.
  • 4e kwartaal 2023:
    We verwachten dat de werkzaamheden starten in het 4e kwartaal van 2023 starten en in het 4e kwartaal van 2024 klaar zijn.

Info en vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de wijkcoördinator Francois Mostard; bereikbaar via francois.mostard@sittard-geleen.nl. Voor inhoudelijke vragen over bijvoorbeeld het ontwerp, kunt u hier uw vraag stellen.
 

 

Dit project is een mooi voorbeeld van beginspraak, de wijze waarop uw gemeente met zijn inwoners in gesprek gaat. Voordat we starten met een ontwerp halen wij eerst informatie op bij omwonenden en belanghebbenden. Dit noemen we beginspraak. Vervolgens gaan we dan aan de slag met het ontwerp en het maken van plannen op basis van de input. De conceptplannen leggen wij voor aan de inwoners om te toetsen of hun wensen voldoende zijn vertaald naar een ontwerp. Ervaring leert inmiddels dat dit leidt tot breed gedragen plannen en meer tevredenheid bij onze inwoners.In de Hemelsley worden binnenkort de trottoirs en het asfalt vernieuwd. De bewoners krijgen de mogelijkheid om hun aandachtspunten voor de straat met ons te delen. Waar mogelijk worden deze aandachtspunten opgenomen in de werkzaamheden.