Hemelsley, Sittard

De weg, de trottoirs en een deel van het groen in de Hemelsley zijn toe aan een opknapbeurt. Samen met de bewoners en ondernemers hebben we de nieuwe inrichting besproken. Met als belangrijkste aandachtspunt een toekomstbestendige weg met een verbeterde verkeersveiligheid. Op 6 juli jl. is het voorlopig ontwerp gepresenteerd aan de bewoners en ondernemers. Hun wensen en aandachtspunten worden, waar mogelijk, meegenomen bij het opstellen van het definitief ontwerp.

Voorlopig ontwerp

Bekijk hier de filmpjes van het voorlopig ontwerp in twee delen:

 

Planning

  • 3e of 4e kwartaal van 2022:
    Tijdens een tweede bewonersavond wordt het definitief ontwerp voorgelegd aan de bewoners.
  • 4e kwartaal van 2022 tot en met 2e kwartaal van 2023:
    bestek, aanbesteding en selectie van de uitvoerend aannemer.
  • 2e kwartaal 2023:
    bewonersavond over de fasering en planning van de werkzaamheden.

Naar verwachting:

3e kwartaal 2023 tot en met 2e kwartaal 2024: uitvoering van de werkzaamheden.

Info en vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de wijkcoördinator Francois Mostard; bereikbaar via francois.mostard@sittard-geleen.nl. Voor inhoudelijke vragen over bijvoorbeeld het ontwerp, kunt u contact opnemen met Francois Kusters via francois.kusters@sittard-geleen.nl. Beide heren zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14 046.

Dit project is een mooi voorbeeld van beginspraak, de wijze waarop uw gemeente met zijn inwoners in gesprek gaat. Voordat we starten met een ontwerp halen wij eerst informatie op bij omwonenden en belanghebbenden. Dit noemen we beginspraak. Vervolgens gaan we dan aan de slag met het ontwerp en het maken van plannen op basis van de input. De conceptplannen leggen wij voor aan de inwoners om te toetsen of hun wensen voldoende zijn vertaald naar een ontwerp. Ervaring leert inmiddels dat dit leidt tot breed gedragen plannen en meer tevredenheid bij onze inwoners.In de Hemelsley worden binnenkort de trottoirs en het asfalt vernieuwd. De bewoners krijgen de mogelijkheid om hun aandachtspunten voor de straat met ons te delen. Waar mogelijk worden deze aandachtspunten opgenomen in de werkzaamheden.