Hemelsley, Sittard

In de Hemelsley worden binnenkort de trottoirs en het asfalt vernieuwd. De bewoners krijgen de mogelijkheid om hun aandachtspunten voor de straat met ons te delen. Waar mogelijk worden deze aandachtspunten opgenomen in de werkzaamheden.

Bekijk hier het introductiewoordje door wethouder Leon Geilen:

Contactpersoon voor info en vragen 

Voor vragen en voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Antoine Sijstermans via telefoonnummer 14 046 of via e-mail antoine.sijstermans@sittard-geleen.nl

Dit project is een mooi voorbeeld van beginspraak, de wijze waarop uw gemeente met zijn inwoners in gesprek gaat. Voordat we starten met een ontwerp halen wij eerst informatie op bij omwonenden en belanghebbenden. Dit noemen we beginspraak. Vervolgens gaan we dan aan de slag met het ontwerp en het maken van plannen op basis van de input. De conceptplannen leggen wij voor aan de inwoners om te toetsen of hun wensen voldoende zijn vertaald naar een ontwerp. Ervaring leert inmiddels dat dit leidt tot breed gedragen plannen en meer tevredenheid bij onze inwoners