Henri Jonasstraat, Sittard

In de Henri Jonasstraat in Sittard moet de riolering vervangen worden. In overleg met de omwonenden wordt de straat opnieuw ingericht.

Op 3 juli 2018 heeft de tweede bijeenkomst met de omwonenden plaatsgevonden. Er zijn tijdens deze avond 2 varianten gepresenteerd waar de omwonenden op kunnen reageren. Bekijk hier de twee varianten:

Hoe gaan we verder?

De omwonenden kunnen tot 3 september 2018 reageren naar gemeentelijk projectleider Piet Huveners of wijkcoördinator Francois Mostard via telefoonnummer 14 046. Of via piet.huveners@sittard-geleen.nl of francois.mostard@sittard-geleen.nl.

De reacties worden waar mogelijk meegenomen in een voorlopig ontwerp dat in september wordt gepresenteerd. De omwonenden krijgen daar een uitnodiging voor.

Dit project is een mooi voorbeeld van beginspraak, de wijze waarop uw gemeente met zijn inwoners in gesprek gaat. Voordat we starten met een ontwerp halen wij eerst informatie op bij omwonenden en belanghebbenden. Dit noemen we beginspraak. Vervolgens gaan we dan aan de slag met het ontwerp en het maken van plannen op basis van de input. De conceptplannen leggen wij voor aan de inwoners om te toetsen of hun wensen voldoende zijn vertaald naar een ontwerp. Ervaring leert inmiddels dat dit leidt tot breed gedragen plannen en meer tevredenheid bij onze inwoners.