Herinrichting parkeerterrein Hubertushuis Oud Geleen

Bij het Hubertushuis in Geleen wordt de parkeerplaats vergroot en opnieuw ingericht.

Infobijeenkomst voor omwonenden

Op woensdag 27 november vindt om 19.00 uur in het Hubertushuis, Jan Willenstraat 1 te Geleen een infobijeenkomst plaats voor omwonenden.

Info en vragen 

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met projectleider Marco Otten of wijkcoördinator Arno Gorissen. Beide heren zijn bereikbaar via het telefoonnummer 14 046 of via mail marco.otten@sittard-geleen.nl of arno.gorissen@sittard-geleen.nl

 

 

Dit project is een mooi voorbeeld van beginspraak, de wijze waarop uw gemeente met zijn inwoners in gesprek gaat. Voordat we starten met een ontwerp halen wij eerst informatie op bij omwonenden en belanghebbenden. Dit noemen we beginspraak. Vervolgens gaan we dan aan de slag met het ontwerp en het maken van plannen op basis van de input. De conceptplannen leggen wij voor aan de inwoners om te toetsen of hun wensen voldoende zijn vertaald naar een ontwerp. Ervaring leert inmiddels dat dit leidt tot breed gedragen plannen en meer tevredenheid bij onze inwoners.