In de Camp, Sittard

Het pleintje In de Camp is voor veel bewoners van Broeksittard een belangrijke ontmoetingsplek. Met een nieuwe inrichting moet het pleintje zijn oorspronkelijk allure terugkrijgen.

Met meer zitplekken, meer groen, duidelijke parkeerplekken en ruimte voor activiteiten en gezelligheid. Het pleintje mag weer gaan bruisen! 

Er komt ruimte om kleine evenementen te kunnen organiseren en er komen grote plantenbakken die ook als zitplek gebruikt kunnen worden. De omwonenden mogen meedenken over de aanplant in deze plantenbakken. 

Schetsontwerp 

Plein In de Camp, Sittard - schetsontwerp juni 2021

Bij dit schetsontwerp waren deze aandachtspunten leidend:

 • veiligheid op het plein, maar ook in de omringende straten;
 • voldoende en goed gereguleerde parkeerplekken;
 • het pleintje moet ruimte bieden om elkaar te ontmoeten en activiteiten te kunnen organiseren;
 • dit alles in een dorpse sfeer die de bewoners van Broeksittard weer trots maakt op hun pleintje.

Plein In de Camp, Sittard - Impressiebeeld parkeerplekken

Aanpak parkeerproblematiek

Met diverse inwoners én met de fanfare en de schutterij is gesproken over de parkeerbehoefte. Die wordt op de volgende manier in beeld gebracht:

 • er is op het pleintje tijdelijk een proefopstelling ingericht voor het beoogde aantal parkeervakken met jumboblokken en markeringen;
 • in de straat In de Camp is op proef ook een aantal extra parkeervakken ingericht;
 • deze proefopstellingen én het foutparkeren buiten de vakken wordt extra goed gemonitored;

De resultaten zijn met de omwonenden en de ondernemers besproken. 

Documenten

Eerste bijeenkomst

Tweede bijeenkomst

Derde bewonersbijeenkomst 

Aandachtspunten omwonenden 

 • Uitbreiden aantal parkeervakken
 • Afmetingen parkeervakken afstemmen op grote werkbussen.
 • Inrit recht tegenover P. Mulderstraat houden / inrit niet verleggen.
 • Oprijden naast inrit via In de Camp voorkomen.
 • Oprijden vanuit Achter de Kerk onmogelijk maken.
 • Afvalcontainer verplaatsen naar andere locatie (voorkeur Bachstraat).
 • Plek behouden voor bus borstkankeronderzoek.
 • Lantaarnpaal met feestverlichting behouden.
 • Stroomkast inrichten als evenementenkast.
 • Voorkom parkeren op gras.
 • Parkeerplaatsen bij café/frituur In de Camp verwijderen en verplaatsen naar plein.
 • Gedenkboom handhaven.
 • Geen zitbankjes aan zijde parkeerplaats.
 • Verlichten parkeerplaats met felle lampen zoals gebruikt in Achter de Kerk.
 • Verlichten haag/struiken rondom parkeerplaats.
 • Zorg voor onderhoud van het groen.
 • Drugskoeriers zijn verplaatst naar T-splitsing Jan Steenstraat en voor winkel. Kan hier ook slimme verlichting toegepast worden?
 • In de straat In de Camp (laatste huis) staat een verlaten auto. Risico voor veiligheid.
 • Het naast gelegen huis staat ook leeg.
 • Meer handhaving gewenst.

Vierde bewonersbijeenkomst

Informatie

De omwonenden en de ondernemers zijn per brief geïnformeerd. Op het pleintje wordt een groot informatiebord geplaatst met het schetsontwerp en een goede toelichting. Voor vragen is wijkcoördinator Francois Mostard bereikbaar via francois.mostard@sittard-geleen.nl of telefonisch via 046-477 76 16.