In de Camp, Sittard

Het pleintje In de Camp is voor veel bewoners van Broeksittard een belangrijke ontmoetingsplek. Met een nieuwe inrichting moet het pleintje zijn oorspronkelijk allure terug krijgen. Met meer zitplekken, meer groen, duidelijke parkeerplekken en ruimte voor activiteiten en gezelligheid. Het pleintje mag weer gaan bruisen!

Er komt ruimte om kleine evenementen te kunnen organiseren en er komen grote plantenbakken die ook als zitplek gebruikt kunnen worden. De omwonenden mogen meedenken over de aanplant in deze plantenbakken. In de straat In de Camp worden extra parkeerplekken gemaakt. In de omringende straten is voldoende ruimte als tijdelijk extra parkeerplekken nodig zijn.

Schetsontwerp 

Plein In de Camp, Sittard - schetsontwerp juni 2021

Bij dit schetsontwerp waren deze aandachtspunten leidend:

  • veiligheid op het plein, maar ook in de omringende straten;
  • voldoende en goed gereguleerde parkeerplekken;
  • het pleintje moet ruimte bieden om elkaar te ontmoeten en activiteiten te kunnen organiseren;
  • dit alles in een dorpse sfeer die de bewoners van Broeksittard weer trots maakt op hun pleintje.

Plein In de Camp, Sittard - Impressiebeeld parkeerplekken

Aanpak parkeerproblematiek

Met diverse inwoners én met de fanfare en de schutterij is gesproken over de parkeerbehoefte. Die wordt op de volgende manier in beeld gebracht:

  • vanaf 1 juli tot aan het (mogelijke) najaar-evenement, wordt op het pleintje een proefopstelling ingericht voor het beoogde aantal parkeervakken met jumboblokken en markeringen;
  • in de straat In de Camp worden op proef ook een aantal extra parkeervakken ingericht;
  • deze proefopstellingen én het foutparkeren buiten de vakken wordt extra goed gemonitored;
  • als het nodig is wordt de proefopstelling tussentijds aangepast; 
  • als corona het toelaat en de alternatieve activiteit in het najaar mag plaatsvinden, blijft deze proefopstelling ook dán nog even van kracht.

Na deze periode bespreken we de resultaten met de omwonenden en de ondernemers. Indien nodig wordt het schetsontwerp voor het parkeren aangepast aan de hand van de ervaringen met de proefopstelling.

Informatie

De omwonenden en de ondernemers zijn per brief geïnformeerd. Op het pleintje wordt een groot informatiebord geplaatst met het schetsontwerp en een goede toelichting. Voor vragen is wijkcoördinator Francois Mostard bereikbaar via francois.mostard@sittard-geleen.nl of telefonisch via 0464777616.