Irenelaan, Geleen

Waar

Irenelaan, Geleen

Omschrijving

In de Irenelaan in Geleen moet de riolering vervangen worden. De weg wordt in overleg met de omwonenden opnieuw ingericht. Op 3 april heeft de eerste bijeenkomst met de omwonenden plaatsgevonden.

Op 26 september is bij de 2e bewonersbijeenkomst het voorlopig ontwerp voor de nieuwe inrichting van de Irenelaan gepresenteerd. In dit voorlopig ontwerp zijn waar mogelijk de wensen en aandachtspunten van de bewoners meegenomen. Tijdens de bijeenkomst op 26 september werd de wens geuit om nog enkele bomen toe te voegen en nog een paar kleine wijzigingen aan te brengen in het ontwerp. Het aantal parkeerplaatsen in de straat is vrijwel gelijk gebleven.

Hoe gaan we verder?

Er volgt nu een technische uitwerking van de plannen en vervolgens de aanbesteding voor de aannemer voor de werkzaamheden. De werkzaamheden aan de Irenelaan worden gecombineerd met de werkzaamheden aan de Beekhoverstraat. Naar verwachting starten we na de afronding van de werkzaamheden aan de Oranjelaan, in het voorjaar van 2019. De bewoners krijgen nog een enquête voorgelegd met 3 soorten bomen waar ze uit mogen kiezen. De meeste stemmen gelden bij het maken van de keuze. Voordat de werkzaamheden gaan starten volgt nog een bewonersbijeenkomst. Dan is de aannemer aan de beurt over de planning en de fasering van de werkzaamheden. De bewoners worden daar ruim op tijd voor uitgenodigd.

Dit project is een mooi voorbeeld van beginspraak, de wijze waarop uw gemeente met zijn inwoners in gesprek gaat. Voordat we starten met een ontwerp halen wij eerst informatie op bij omwonenden en belanghebbenden. Dit noemen we beginspraak. Vervolgens gaan we dan aan de slag met het ontwerp en het maken van plannen op basis van de input. De conceptplannen leggen wij voor aan de inwoners om te toetsen of hun wensen voldoende zijn vertaald naar een ontwerp. Ervaring leert inmiddels dat dit leidt tot breed gedragen plannen en meer tevredenheid bij onze inwoners.

Uitgelicht