Kapellerweg, Sittard

Bij hevige regenval is bij enkele panden aan de Kapellerweg sprake van wateroverlast. Er worden maatregelen getroffen om de kans op wateroverlast in de toekomst te verminderen.

Wat gaan we doen:

  • er komt een regenwateropvang in de groenstrook tussen huisnummer 41 en 39;
  • het bestaande riool met een doorsnede van 300 mm wordt vervangen door een riool met een doorsnede van 700 mm;
  • de huisaansluitingen worden tot aan de perceelgrens vervangen en er worden ontstoppingsstukken geplaatst. Daarmee kan een eventuele verstopping in de toekomst eenvoudiger worden opgespoord.
  • er komt ook een verbinding tussen de rioolput ter hoogte van de kruising Brountslaan en het nieuwe riool.
  • Download een kaart van het werkgebied (pdf, 2MB)
  • Download een tekening van het voorlopig ontwerp (pdf, 2MB)

De omwonenden zijn per brief geïnformeerd en gevraagd om hun vragen en/of reacties op de werkzaamheden en het ontwerp met ons te delen.

Contact

Contactpersonen zijn projectleider Jeroen Verdonschot en wijkcoördinator Jeu Lochs. Beiden zijn te bereiken via telefoonnummer 14 046 of via het mailadres kapellerweg@sittard-geleen.nl