Napoleonbaan Noord, Geleen

Waar

Napoleonbaan Noord, Geleen

Omschrijving

De riolering in de Napoleonbaan Noord is aan vernieuwing toe. Daarvoor wordt de straat opengebroken. Ook de kruising Napoleonbaan Noord / Einighauserweg met de verkeerslichten wordt vernieuwd. Daarna wordt de straat opnieuw ingericht. Hierover zijn we met de bewoners in gesprek.

De eerste informatiebijeenkomst vond plaats op woensdag 29 november. De bewoners en andere belanghebbenden konden aangeven wat zij belangrijk vonden in hun straat. Met name de hoge snelheid van het autoverkeer en het gebrek aan parkeerruimte werden als aandachtspunt g enoemd.

De tweede informatieavond vond plaats op dinsdag 10 april. Het voorlopig ontwerp, dat mede op basis van de door de bewoners op 29 november aangedragen aandachtspunten is gemaakt, is op deze avond gepresenteerd. De opmerkingen van de bewoners, zijn waar mogelijk verwerkt in het ontwerp. Op 11 juli vond de 3e informatiebijeenkomst plaats. Daaruit zijn ook nog een aantal aandachtspunten meegenomen in het voorlopig ontwerp. Dat is nu aangepast en nu is het een definitief ontwerp. Bekijk de definitief ontwerptekeningen van de 5 deelgebieden:

Bekijk de brief aan de omwonenden aansluitend aan de 3e informatiebijeenkomst (pdf, 246 kB)

Bekijk hier de 3D animatiefilm over hoe de Napoleonbaan Noord eruit komt te zien na de reconstructie.

Voorbereidende werkzaamheden

Ter voorbereiding op de werkzaamheden zijn inmiddels metingen uitgevoerd en worden bodemonderzoeken gedaan. We proberen overlast zoveel te voorkomen. Maar zoals vaak bij noodzakelijke werkzaamheden op de weg, kan er sprake zijn van enige verkeershinder.

Contact

Als u vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met projectleider Jos Jeukens of wijkcoördinator Frans Drissen. Beide heren zijn bereikbaar via het telefoonnummer 14 046 of  via het e-mailadres jos.jeukens@sittard-geleen.nl en frans.drissen@sittard-geleen.nl.

 

 

Uitgelicht