Napoleonbaan Noord, Geleen

De riolering in de Napoleonbaan Noord is aan vernieuwing toe. Daarvoor wordt de straat opengebroken. Ook de kruising Napoleonbaan Noord / Einighauserweg met de verkeerslichten wordt vernieuwd. Daarna wordt de straat opnieuw ingericht. Hierover zijn we met de bewoners in gesprek.

De eerste informatiebijeenkomst vond plaats op woensdag 29 november 2017. De bewoners en andere belanghebbenden konden aangeven wat zij belangrijk vonden in hun straat. Met name de hoge snelheid van het autoverkeer en het gebrek aan parkeerruimte werden als aandachtspunt genoemd.

De tweede informatieavond vond plaats op dinsdag 10 apri 2018. Het voorlopig ontwerp, dat mede op basis van de door de bewoners op 29 november2017  aangedragen aandachtspunten is gemaakt, is op deze avond gepresenteerd. De opmerkingen van de bewoners, zijn waar mogelijk verwerkt in het ontwerp. Op 11 juli 2018 vond de 3e informatiebijeenkomst plaats. Daaruit zijn ook nog een aantal aandachtspunten meegenomen in het voorlopig ontwerp. Dat is nu aangepast en nu is het een definitief ontwerp. Bekijk de definitief ontwerptekeningen van de 5 deelgebieden:

Bekijk hier de 3D animatiefilm over hoe de Napoleonbaan Noord eruit komt te zien na de reconstructie.

Contact

Als u vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met projectleider Jos Jeukens of wijkcoördinator Frans Drissen. Beide heren zijn bereikbaar via het telefoonnummer 14 046 of  via het e-mailadres jos.jeukens@sittard-geleen.nl en frans.drissen@sittard-geleen.nl.