Nusterweg, Sittard

In de Nusterweg in Sittard moeten de riolering en de verhardingen vernieuwd worden. De bewoners en ondernemers zijn benaderd over hun aandachtspunten. Deze aandachtspunten zijn, waar mogelijk, verwerkt in een voorlopig ontwerp.

Presentatie voorlopig ontwerp

Het voorlopig ontwerp is in een digitale bijeenkomst met de betrokkenen besproken. 

Heeft u vragen? 

Neem dan contact op met projectleider Tim Schreurs of wijkcoördinator Francois Mostard via telefoonnummer 14 046 of per mail via tim.schreurs@sittard-geleen.nl of francois.mostard@sittard-geleen.nl.


Dit project is een mooi voorbeeld van beginspraak, de wijze waarop uw gemeente met zijn inwoners in gesprek gaat. Voordat we starten met een ontwerp halen wij eerst informatie op bij omwonenden en belanghebbenden. Dit noemen we beginspraak. Vervolgens gaan we dan aan de slag met het ontwerp en het maken van plannen op basis van de input. De conceptplannen leggen wij voor aan de inwoners om te toetsen of hun wensen voldoende zijn vertaald naar een ontwerp. Ervaring leert inmiddels dat dit leidt tot breed gedragen plannen en meer tevredenheid bij onze inwoners.