Elsbeek, Geleen

De toegankelijkheid en de parkeercapaciteit van de Elsbeek in Oud-Geleen wordt verbeterd.

De bewoners hebben aandacht gevraagd voor een betere toegankelijkheid van de woningen én om uitbreiding van de parkeercapaciteit. Inmiddels is een definitief ontwerp gepresenteerd. De aandachtspunten van de bewoners op dit definitief ontwerp worden, voor zover mogelijk, weer meegenomen.

Ontwerp

In dit filmpje kunt u het ontwerp bekijken:

Planning

3e en 4e kwartaal 2022:

Opstellen bestek en aanbesteding aannemer      

1e kwartaal 2023:

•        informatieavond fasering en planning door de aannemer

•        start werkzaamheden

Info en vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met wijkcoördinator Arno Gorissen via arno.gorissen@sittard-geleen.nl of voor inhoudelijke vragen (o.a. over het ontwerp) met Francois Kusters via francois.kusters@sittard-geleen.nl. Beide heren zijn te bereiken via telefoonnummer 14 046. 

U kunt ook bellen of mailen naar ZOwonen via info@zowonen.com of naar telefoonnummer 046-4209600 en vragen naar Rick Habets.

Dit project is een mooi voorbeeld van beginspraak, de wijze waarop uw gemeente met zijn inwoners in gesprek gaat. Voordat we starten met een ontwerp halen wij eerst informatie op bij omwonenden en belanghebbenden. Dit noemen we beginspraak. Vervolgens gaan we dan aan de slag met het ontwerp en het maken van plannen op basis van de input. De conceptplannen leggen wij voor aan de inwoners om te toetsen of hun wensen voldoende zijn vertaald naar een ontwerp. Ervaring leert inmiddels dat dit leidt tot breed gedragen plannen en meer tevredenheid bij onze inwoners.