Elsbeek, Geleen

De toegankelijkheid en de parkeercapaciteit van de Elsbeek in Oud-Geleen wordt verbeterd.

De bewoners hebben hun wensen kenbaar gemaakt aan de gemeente en de woonmaatschappij ZOwonen. Er werd aandacht gevraagd voor een betere toegankelijkheid van de woningen en om uitbreiding van de parkeercapaciteit. Inmiddels is een voorlopig ontwerp gepresenteerd. In dit ontwerp zijn de wensen van de bewoners, voor zover mogelijk, meegenomen.

Ontwerp

In dit filmpje kunt u het ontwerp bekijken:

Als u wilt reageren dan mag u een e-mail sturen naar wijkcoördinator Arno Gorissen via arno.gorissen@sittard-geleen.nl. U kunt ook bellen naar de gemeente via nummer 14 046.

De woningen in de Elsbeek zijn eigendom van ZOwonen en het grootste deel van het binnenterrein is eigendom van de gemeente Sittard-Geleen.

Project Elsbeek is een mooi voorbeeld van beginspraak, de wijze waarop uw gemeente met zijn inwoners in gesprek gaat. Voordat we starten met een ontwerp halen wij eerst informatie op bij omwonenden en belanghebbenden. Dit noemen we beginspraak. Vervolgens gaan we dan aan de slag met het ontwerp en het maken van plannen op basis van de input. De conceptplannen leggen wij voor aan de inwoners om te toetsen of hun wensen voldoende zijn vertaald naar een ontwerp. Ervaring leert inmiddels dat dit leidt tot breed gedragen plannen en meer tevredenheid bij onze inwoners.