Rozenlaan, Gladiolensingel en Klaproosstraat, Geleen

De riolering in de Rozenlaan, Gladiolensingel en Klaproosstraat moet vernieuwd worden. We leggen een gescheiden riolering aan, één voor vuil water en één voor regenwater. De inrichting van deze straten krijgt daarna een opknapbeurt.

Samen met de bewoners en ondernemers hebben we de belangrijke aandachtspunten voor het nieuwe ontwerp vastgelegd:

  • een toekomstbestendige weg met een verbeterde verkeersveiligheid
  • een duurzame omgeving die is ingericht op hitte en extreme regenbuien

Op 22 juni jl. is het definitief ontwerp gepresenteerd aan de bewoners en ondernemers. De wensen en aandachtspunten die tijdens deze informatieavond aan ons werden voorgelegd worden, waar mogelijk, meegenomen.

 

Bekijk hier

Planning

4e kwartaal 2022 tot en met 3e kwartaal 2023: Maken bestekstekeningen en aanbesteding aannemer         

Vanaf 4e kwartaal 2023: Uitvoering

•           informatieavond fasering en planning door de aannemer in het 4e kwartaal 2023;

•           start werkzaamheden / uitvoering: naar verwachting vanaf het 4e kwartaal van 2023 tot en met het 3e kwartaal 2024.

Info en vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de wijkcoördinator Frans Drissen; bereikbaar via frans.drissen@sittard-geleen.nl. Voor inhoudelijke vragen (o.a. over het ontwerp) kunt u contact opnemen met Francois Kusters via francois.kusters@sittard-geleen.nl.

Beide heren zijn telefonisch te bereiken via 046 – 477 7777.

Dit project is een mooi voorbeeld van beginspraak, de wijze waarop uw gemeente met zijn inwoners in gesprek gaat. Voordat we starten met een ontwerp halen wij eerst informatie op bij omwonenden en belanghebbenden. Dit noemen we beginspraak. Vervolgens gaan we dan aan de slag met het ontwerp en het maken van plannen op basis van de input. De conceptplannen leggen wij voor aan de inwoners om te toetsen of hun wensen voldoende zijn vertaald naar een ontwerp. Ervaring leert inmiddels dat dit leidt tot breed gedragen plannen en meer tevredenheid bij onze inwoners.