Rozenlaan, Gladiolensingel en Klaproosstraat, Geleen

De riolering in de Rozenlaan, Gladiolensingel en Klaproosstraat moet vernieuwd worden. We leggen een gescheiden riolering aan, één voor vuil water en één voor regenwater. De inrichting van deze straten krijgt daarna een opknapbeurt. De bewoners hebben hun aandachtspunten voor de straten met ons gedeeld. Waar mogelijk zijn deze aandachtspunten opgenomen in het Voorlopig Ontwerp.

Op woensdag 6 april is het voorlopig ontwerp aan de bewoners gepresenteerd en samen besproken.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met projectleider François Kusters of wijkcoördinator Frans Drissen. Ze zijn bereikbaar via het telefoonnummer 14 046 of  via het e-mailadres francois.kusters@sittard-geleen.nl en frans.drissen@sittard-geleen.nl.

 

Dit project is een mooi voorbeeld van beginspraak, de wijze waarop uw gemeente met zijn inwoners in gesprek gaat. Voordat we starten met een ontwerp halen wij eerst informatie op bij omwonenden en belanghebbenden. Dit noemen we beginspraak. Vervolgens gaan we dan aan de slag met het ontwerp en het maken van plannen op basis van de input. De conceptplannen leggen wij voor aan de inwoners om te toetsen of hun wensen voldoende zijn vertaald naar een ontwerp. Ervaring leert inmiddels dat dit leidt tot breed gedragen plannen en meer tevredenheid bij onze inwoners