Windraak, Munstergeleen

De Windraak, tussen de Provinciale weg (N276) en het Steingraafpad te Munstergeleen krijgt een nieuwe riolering en een nieuwe weginrichting.

Wat gaan we doen

We leggen een gescheiden riolering aan, één voor vuil water en één voor schoon regenwater. Daarmee hopen we ook de huidige wateroverlast bij hevige regenbuien te voorkomen. We maken een veilige nieuwe en duurzame inrichting voor de weg.

De aandachtspunten uit de eerste informatieavond zijn, waar mogelijk, meegenomen in het voorlopig ontwerp. Dat ontwerp is aan de omwonenden voorgelegd en daarna is het definitief ontwerp gemaakt. De omwonenden zijn per brief geïnformeerd.

Bekijk hier een voorbeeld van de gevelverlichting:

straatlamp

Voorlopige planning

  • Eind maart worden proefsleuven in de straat gemaakt, dit om de exacte ligging van de kabels- en leidingen te bepalen.
  • In de week van 17 mei start Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) met het verleggen van de waterleiding en het vervangen van de huisaansluitingen. Naar verwachting duren deze werkzaamheden ongeveer 6 weken. WML communiceert zelf met de omwonenden over de geplande werkzaamheden.
  • Naar verwachting start de uitvoering van de werkzaamheden in september. De bewoners worden tijdig per brief geïnformeerd.

Contactpersoon voor info en vragen

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met wijkcoördinator Jeu Lochs via jeu.lochs@sittard-geleen.nl of via telefoonnummer 14 046.

Dit project is een mooi voorbeeld van beginspraak, de wijze waarop uw gemeente met zijn inwoners in gesprek gaat. Voordat we starten met een ontwerp halen wij eerst informatie op bij omwonenden en belanghebbenden. Dit noemen we beginspraak. Vervolgens gaan we dan aan de slag met het ontwerp en het maken van plannen op basis van de input. De conceptplannen leggen wij voor aan de inwoners om te toetsen of hun wensen voldoende zijn vertaald naar een ontwerp. Ervaring leert inmiddels dat dit leidt tot breed gedragen plannen en meer tevredenheid bij onze inwoners.