Aanleg Het Groene Net

Op diverse plekken in onze gemeente wordt gewerkt aan de aanleg van Het Groene Net. Een overzicht van de werkzaamheden vindt u hier.

Logo Het Groene Net Het Groene Net is een lokaal energiebedrijf dat duurzame warmte biedt aan huishoudens en bedrijven in de gemeentes Sittard-Geleen, Beek en Stein. Via een ondergronds warmtenet wordt restwarmte van de Biomassa Energiecentrale Sittard én waarschijnlijk op termijn restwarmte van het Chemelotterrein, gebruikt voor verwarming en koeling van bedrijven en woningen in Sittard-Geleen.

Het Groene Net is een partnerschap tussen private partijen, zoals Ennatuurlijk, en diverse overheden, waaronder onder andere de gemeente Sittard-Geleen. De gemeente Beek en de gemeente Stein treden toe als de realisatie van het warmtenetwerk binnen hun gemeentegrenzen start. Samen met de gemeente Sittard-Geleen hebben zij daarvoor al de Mijn Streekwarmte BV opgericht.

Voor het milieu betekent Het Groene Net een enorme impuls. Met de totstandkoming van Het Groene Net ontstaat op termijn een van de grootste duurzame warmtenetten van Nederland. Er is voor de toekomst een besparing van ongeveer 26 miljoen m³ aardgas voorzien en een vermindering van de uitstoot van het broeikasgas CO₂ met 47.000 ton. De drie gemeenten realiseren hun CO₂-doelstellingen grotendeels met Het Groene Net en behoren hiermee tot de koplopers van Nederland.

Aanleg warmtenet

In 2017 is Het Groene Net in Sittard gestart met de aanleg van het warmtenet. Op dit moment zijn we in Sittard-Geleen op deze plaatsen bezig met de aanleg van Het Groene Net:

  • In de Dr. Nolenslaan in Sittard worden, in opdracht van Ennatuurlijk, de leidingen aangelegd voor aansluiting op warmtenet van Het Groene Net. Vanaf maandag 28 juni wordt het bouwterrein ingericht. Dan gaan ook de verkeersmaatregelen in. Rond 7 juli beginnen de werkzaamheden voor de aanleg van de leidingen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden op 6 augustus klaar. 
     
  • Rondom Ligne richting het nieuwe gebouw WOZOCO aan de Odasingel Sittard starten begin februari de werkzaamheden.

Aanleg het Groene Net