Kort nieuws

Lees hier actuele nieuwsberichten over proeftuin aardgasvrij Limbrichterveld.

Informatiecentrum Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld Noord

Deelnemers aan de proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld Noord kunnen iedere woensdag tussen 13.30 en 16.30 uur met vragen terecht bij het informatiecentrum in Buurtcentrum Limbrichterveld (Eisenhowerstraat 724). Naast medewerkers van de gemeente, zijn er geregeld ook medewerkers van Dubbel Duurzaam en Het Groene Net aanwezig om vragen te beantwoorden. Houd er rekening mee dat we niet op alle vragen een pasklaar antwoord hebben en dat deze tijdens het project pas duidelijk worden.

Klankbordsessie

Heeft u ideeën, suggesties of aandachtspunten of denkt u graag mee over de proeftuin? Dan bent u van harte welkom om deel te nemen aan onze maandelijkse klankbordsessies, ook in Buurtcentrum Limbrichterveld. De informatie die we tijdens deze bijeenkomsten ophalen, wordt besproken voor zover mogelijk meegenomen in het vervolgtraject. De eerste klankbordsessie vindt plaats op 4 september van 13.30 tot 14.30 uur en vervolgens iedere eerste woensdag van de maand van 13.30 tot 14.30 uur. Aanmelden kan per mail: aardgasvrij@sittard-geleen.nl of telefonisch bij Rob van Kaldekercken: 14 046, o.v.v. naam, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Informatiebijeenkomsten 5 en 6 juli 2019

Vrijdag 5 en zaterdag 6 juli 2019 vond de tweede informatieronde plaats over de Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld Noord. Beide bijeenkomsten waren drukbezocht. Aan de hand van een uitgebreide presentatie zijn deelnemers geïnformeerd over het traject van de proeftuin, deelnamemogelijkheden, gevolgen voor de woningen, kosten en gemeentelijke subsidies. Daarnaast was er voldoende gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen.

Aanvragen transitiescan tot uiterlijk 31 juli 2019

Sinds de informatiebijeenkomsten in december is een groot aantal transitiescans aangevraagd. Woont u in Limbrichterveld Noord en heeft u de scan nog niet aangevraagd? Doe dit dan alsnog, via www.dubbel-duurzaam.nl  (klik op de blauwe button ‘Transitiescan Limbrichterveld’). De scan is gratis en helpt u een afgewogen keuze te maken om aan de proeftuin deel te nemen.

Informatiebijeenkomsten 17 en 18 december 2018

Op 17 en 18 december 2018 vonden twee informatiebijeenkomsten plaats over de Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld. Tijdens de avonden is verteld wat het plan inhoudt en hoe de gemeente de overgang samen met partners en inwoners wil aanpakken. Ook was er gelegenheid vragen te stellen en suggesties aan te reiken die wellicht in de verdere uitwerking van het plan worden meegenomen.

 

 

<< Naar startpagina Proeftuin Aardgasvrij