Kort nieuws

Lees hier actuele nieuwsberichten over proeftuin aardgasvrij Limbrichterveld.

Aanvragen transitiescan

Sinds de informatiebijeenkomsten in december is een groot aantal transitiescans aangevraagd. Woont u in Limbrichterveld Noord en heeft u de scan nog niet aangevraagd? Doe dit dan alsnog, via www.dubbel-duurzaam.nl  (klik op de blauwe button ‘Transitiescan Limbrichterveld’). De scan is gratis en helpt u een afgewogen keuze te maken om aan de proeftuin deel te nemen.

Informatiebijeenkomsten 17 en 18 december

Op 17 en 18 december vonden twee informatiebijeenkomsten plaats over de Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld. Tijdens de avonden is verteld wat het plan inhoudt en hoe de gemeente de overgang samen met partners en inwoners wil aanpakken. Ook was er gelegenheid vragen te stellen en suggesties aan te reiken die wellicht in de verdere uitwerking van het plan worden meegenomen.

 

 

<< Naar startpagina Proeftuin Aardgasvrij