Veelgestelde vragen en antwoorden

U vindt hier een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

Staat uw vraag er niet bij? Vul dan ons contactformulier in.

Graag verwijzen we u ook naar de vragen en antwoorden die zijn opgenomen in de verslagen van de informatiebijeenkomsten van 17 en 18 december, u vindt deze bij de downloads.
 

 1. Is het verplicht om deel te nemen aan de proeftuin 'Aardgasvrije Wijk'?
  Nee, deelname is niet verplicht. U beslist zelf of u meedoet aan de collectieve regeling.
   
 2. Wat gebeurt er als ik niet deelneem (consequentie op lange termijn)? Kan ik later nog instappen en hoe?
  U kunt ervoor kiezen op dit moment geen actie te ondernemen en uw woning op een later moment aardgasvrij te maken. U beslist zelf of u meedoet aan de proeftuin.
   
 3. Wat kost het mij als bewoner?
  De Transitiescan geeft niet alleen inzicht in de maatregelen die nodig zijn om uw woning te verduurzamen, maar ook in de kosten en kansen die hiermee gemoeid zijn. Het is (in deze fase) niet mogelijk een indicatie van de kosten per woning te geven.
   
 4. Heb ik financieel voordeel bij deelname aan de Proeftuin?
  Ja. Deelname aan de collectieve regeling biedt voordelen. De subsidie van het Rijk wordt niet alleen ingezet om het ondergrondse leidingennetwerk van Het Groene Net in de wijk uit te breiden en aan te leggen. Het toegekende bedrag wordt ook gebruikt voor de maatregelen die nodig zijn om de individuele woningen en panden in het plangebied geschikt te maken voor aansluiting op Het Groene Net. Denk aan een Transitiescan, isolatie, het aanpassen van de meterkast en het vervangen van de kookplaat. Door collectiviteit is er eveneens sprake van lagere prijzen voor het totale pakket aan duurzaamheidsmaatregelen.
   
 5. Wordt de straat weer open gebroken?
  Ja. Voor de uitbreiding van het ondergrondse warmtenet zijn (graaf)werkzaamheden nodig.
   
 6. Ik woon in Limbrichterveld Zuid. Wanneer ben ik aan de beurt?
  Op dit moment is subsidie aangevraagd en toegekend voor Limbrichterveld Noord. De ambitie is om ook voor Zuid subsidie aan te vragen. De zogenaamde tender (aanvraagmogelijkheid) moet nog worden opengesteld. We zijn in afwachting van de exacte datum en informeren u hierover zodra er meer bekend is.
   
 7. Wordt deze subsidieregeling straks ook in de rest van de gemeente uitgevoerd?
  Dat zou mooi zijn, maar daarvoor zijn we afhankelijk van landelijke regelgeving en subsidies.
   
 8. Wat is de rol van de gemeente?
  De gemeente heeft subsidie aangevraagd bij het Rijk en heeft de regie over de uitvoering van de proeftuin, samen met inwoners en partners als woningcorporaties en Het Groene Net.
   
 9. Ik huur. Moet ik zelf actie ondernemen of zorgt de woningcorporatie dat ik aangesloten wordt?
  Als u in Limbrichterveld Noord woont, zorgt de woningcorporatie ervoor dat u aangesloten wordt op Het Groene Net. Over huurwoningen in Limbrichterveld Zuid kunnen we in deze fase nog geen uitsluitsel geven.
   
 10. Geldt deelname aan de proeftuin ook voor bedrijven in de wijk?
  Ja, maar ook zij beslissen zelf of ze deelnemen.
   
 11. Is er gegarandeerde energietoevoer?
  Ja, er is genoeg energie. Sterker nog, in onze regio is de duurzame opwekpotentie groter is dan de energievraag.

 

<< Naar startpagina Proeftuin Aardgasvrij