Spoorontwikkelingen, Sittard-Geleen

Op en rond het spoor in Sittard-Geleen vinden allerlei ontwikkelingen plaats. Hier vindt u meer informatie over de verschillende projecten en verslagen van informatiebijeenkomsten.

 • Basisnet Spoor

  De kans op ongelukken met het vervoer van gevaarlijke stoffen is in Nederland zeer klein. En dat moet natuurlijk zo blijven. Ruimtegebrek leidt in Nederland echter tot grotere spanning tussen veiligheid, vervoer van gevaarlijke stoffen en ruimtelijke ontwikkelingen. Steeds meer woonwijken en kantoren worden gebouwd langs trajecten waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. En het vervoer van gevaarlijke stoffen over die trajecten neemt bovendien toe.

 • Omgevingsvergunning emplacement Born

  Het spoor tussen Sittard en Holtum eindigt op de bedrijfsterreinen van Enerco, Arcelor Metal, Koopman auto’s en de Railterminal Born. Voordat de trein daar komt, moet hij over het emplacement Born. Daar worden treinen gesplitst en samengevoegd, zodat ze naar het bedrijf of terug naar Sittard kunnen rijden. Voor dit rangeren is een omgevingsvergunning vereist.

 • Milieuvergunning emplacement Sittard

  In 2008 heeft ProRail een aanvraag ingediend voor een herziening van de milieuvergunning voor het emplacement Sittard. De aanvraag leidde aanvankelijk tot enige discussie tussen gemeente en ProRail over de volledigheid van de aanvraag. Gaandeweg die discussie bleek de ontwikkeling van de wet Basisnet van grote invloed op onderdelen van de aanvraag. Daarom werd de behandeling van de aanvraag opgeschort.

 • Spoorzone Sittard-Geleen

  Sittard-Geleen gaat het spoorgebied tussen Sanderbout/Acht- en Thienbunder en Bedrijvenstad Fortuna transformeren tot een parkachtige omgeving. Belangrijk aandachtspunt is de inpassing van veiligheid in de fysieke omgeving.

 • Zuidelijke spooraansluiting Chemelot

  Chemelot is de op-één-na grootste chemielocatie en een van de grootste aaneengesloten bedrijfslocaties in Nederland. Het ca. 800 ha grote terrein is een belangrijke productielocatie van basischemie. En een cruciale broedplaats voor high tech/materialenchemie, voor food & nutrition en life sciences.

 • Nieuwe spoorlijn Sittard-Holtum

  Sittard-Geleen wil graag een nieuw spoor aanleggen tussen het NS-tracé bij Nieuwstadt en Holtum-Noord. Deze spoorlijn loopt van Holtum-Noord (onder de autoweg A2 door) naar VDL NedCar en sluit aan op de spoorlijn Sittard-Roermond. De ontwikkelingen rond VDL NedCar vormen een duidelijke impuls voor dit voornemen.

 • Station Sittard - voetgangerstunnel

  De NS heeft vergevorderde plannen om de toegang tot het station - en daarmee ook de voetgangerspassage ónder het station - te beperken tot reizigers met een OV-chipkaart. De voetgangerspassage onder het station is voor bewoners van Limbrichterveld echter de kortste route naar de binnenstad, en omgekeerd.

 • Spoorwegovergangen

  Gemeente en Prorail zijn in overleg over beveiligingsmaatregelen voor de spoorwegovergangen aan de Raadskuilderweg en de Lintjesweg. Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft aangekondigd de komende jaren extra in te zetten op veiligheid op en rond spoorwegovergangen. Voor de gemeente een goede aanleiding om samen met het ministerie en ProRail ook de andere overwegen kritisch tegen het ‘veiligheidslicht’ te houden.

  Besluitvorming over de maatregelen en de uitvoering ervan vindt naar verwachting plaats in het najaar van 2014.