Basisnet Spoor

De kans op ongelukken met het vervoer van gevaarlijke stoffen is in Nederland zeer klein. En dat moet natuurlijk zo blijven. Ruimtegebrek leidt in Nederland echter tot grotere spanning tussen veiligheid, vervoer van gevaarlijke stoffen en ruimtelijke ontwikkelingen. Steeds meer woonwijken en kantoren worden gebouwd langs trajecten waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. En het vervoer van gevaarlijke stoffen over die trajecten neemt bovendien toe.

De kans op ongelukken met het vervoer van gevaarlijke stoffen is in Nederland zeer klein. En dat moet natuurlijk zo blijven. Ruimtegebrek leidt in Nederland echter tot grotere spanning tussen veiligheid, vervoer van gevaarlijke stoffen en ruimtelijke ontwikkelingen. Steeds meer woonwijken en kantoren worden gebouwd langs trajecten waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. En het vervoer van gevaarlijke stoffen over die trajecten neemt bovendien toe.

 

Wet Basisnet

De overheid en het bedrijfsleven hebben samen een systeem ontwikkeld om de balans tussen vervoer en veiligheid in evenwicht te houden. Dat systeem heet het Basisnet en bestaat uit de onderdelen spoor, weg en water. Nadat de Tweede kamer in 2012 akkoord ging met het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen, heeft begin juli 2013 ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel. De wet Basisnet is 1 april 2015 van kracht gegaan.

 

Risicoplafonds
Alle openbare spoorlijnen in de gemeente vallen onder het landelijke ‘Basisnet Spoor’. Voor elk traject op het Basisnet is een zogeheten risicoplafond vastgesteld. Hiermee houden niet alleen vervoerders van gevaarlijke stoffen rekening. Ook bijvoorbeeld gemeenten die langs een traject van het Basisnet willen bouwen, moeten rekening houden met het risicoplafond.

 

Meer en veiliger

Het Basisnet Spoor zorgt ervoor dat economische belangen niet worden gehinderd en dat tegelijkertijd de veiligheid van omwonenden zoveel mogelijk wordt gegarandeerd. Meer transport en toch veiliger? Het klinkt tegenstrijdig en toch kan het. Met de komst van het Basisnet worden aan het spoor veiligheidsbevorderende voorzieningen getroffen. Daarnaast moet de gemeente zoals gezegd bij nieuwe ruimtelijke en economische ontwikkelingen rekening houden met en rekenschap afleggen over het aspect veiligheid.

 

Meer informatie