Milieuvergunning emplacement Sittard

In 2008 heeft ProRail een aanvraag ingediend voor een herziening van de milieuvergunning voor het emplacement Sittard. De aanvraag leidde aanvankelijk tot enige discussie tussen gemeente en ProRail over de volledigheid van de aanvraag. Gaandeweg die discussie bleek de ontwikkeling van de wet Basisnet van grote invloed op onderdelen van de aanvraag. Daarom werd de behandeling van de aanvraag opgeschort.

Nieuwe vergunning

De invoering van het Basisnet is vertraagd en is nu voorzien per 1 januari 2015. Aangezien het nog niet duidelijk is hoe zich de emplacementen verhouden tot het Basisnet zijn het Rijk, gemeenten en Veiligheidsregio’s hierover nog in overleg. In de tussentijd bezien we met ProRail op welke wijze de activiteiten op het emplacement voor de omgeving zo verantwoord mogelijk kunnen worden uitgevoerd. In dat verband heeft  ProRail onlangs een wijzigingsvergunning aangevraagd  voor het treffen van brandveiligheidsvoorzieningen op het emplacement.

 

Overleg
Naast het overleg over een nieuwe vergunning, zitten gemeente, ProRail en omwonenden regelmatig om tafel om de ervaren overlast zoveel mogelijk te beperken.