Nieuwe spoorlijn Sittard-Holtum

Sittard-Geleen wil graag een nieuw spoor aanleggen tussen het NS-tracé bij Nieuwstadt en Holtum-Noord. Deze spoorlijn loopt van Holtum-Noord (onder de autoweg A2 door) naar VDL NedCar en sluit aan op de spoorlijn Sittard-Roermond. De ontwikkelingen rond VDL NedCar vormen een duidelijke impuls voor dit voornemen.

Uitwerking
Aan bureau Logitech is opdracht verleend om een spoortechnische uitwerking op te stellen, rekening houdend met  alle aan een spoorlijn te stellen eisen. Daarnaast maakt Logitech een raming van de kosten.

(Financiële) steun
Met de komst van een nieuwe spoorverbinding kan het spoor Sittard-Holtum overbodig worden. Dat is goed voor de leefbaarheid in de wijken Hoogveld, Limbricht, Limbrichterveld, Born, Buchten en Holtum. Via een nieuwe spoorverbinding kunnen aanzienlijk meer goederen via spoor vervoerd worden naar Holtum-Noord. Dat is goedkoper en beter voor het milieu. Maar Sittard-Geleen kan de spoorlijn niet alleen aanleggen. (Financiële) steun van provincie, rijk, Europa en mogelijk ook het bedrijfsleven is hard nodig. Als die steun er komt, start de aanleg van een nieuwe spoorlijn naar verwachting op zijn vroegst in 2017.