Omgevingsvergunning emplacement Born

Het spoor tussen Sittard en Holtum eindigt op de bedrijfsterreinen van Enerco, Arcelor Metal, Koopman auto’s en de Railterminal Born. Voordat de trein daar komt, moet hij over het emplacement Born. Daar worden treinen gesplitst en samengevoegd, zodat ze naar het bedrijf of terug naar Sittard kunnen rijden. Voor dit rangeren is een omgevingsvergunning vereist.

Wijziging voorschriften
De omgevingsvergunning is in 2012 aan ProRail verleend. In juli 2016 heeft ProRail bij de gemeente een aanvraag ingediend om de voorschriften van deze omgevingsvergunning te wijzigen. Inmiddels is een ontwerpbesluit op de aanvraag opgesteld. Een kennisgeving van dat ontwerpbesluit vindt u op www.overheid.nl. Omwonenden hebben 6 weken de gelegenheid mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen. Daarna volgt een definitief besluit op de aanvraag.

Waarom een aanvraag om de voorschriften te wijzigen?
Het uitvoeren van de brandbestrijdingsvoorzieningen conform de vergunning van 2012 brengt hoge kosten met zich mee voor ProRail. ProRail heeft daarom onderzocht of er alternatieve voorzieningen en maatregelen mogelijk zijn om de (brand)veiligheid op het emplacement te waarborgen. Dat blijkt volgens ProRail het geval. Het voorgestane alternatief wijkt echter af van de voorzieningen die zijn voorgeschreven in de vergunning van 2012. ProRail voldoet hierdoor niet meer strikt aan de in de vergunning gestelde eisen. Vandaar dat ProRail een aanvraag heeft ingediend om de vergunningvoorschriften te wijzigen.