Ongehinderd logistiek systeem

Zijn er alternatieve routes? Hoeveel maken er een kans?

Voor de bereikbaarheid van Born / Holtum is vooral het Ongehinderde Logistiek Systeem (OLS) een belangrijk initiatief. Juist deze verbinding zorgt voor en ontlasting van de verschillende kernen, buurten en dorpen waar nu nog de rails dicht op de woningen liggen. Een verkennend onderzoek heeft aangetoond dat de kosten ca € 40 mln. bedragen. Zie verder de publicatie van het onderzoek op de gemeentelijke website

Een alternatief is ook een geheel nieuwe spoorlijn langs de A2 vanaf Chemelot. Dit alternatief is evenwel financieel niet haalbaar (een veelvoud van de kosten voor de OLS). Alternatieven gekoppeld aan de verbreding van de A2 zijn daardoor mede onbespreekbaar.

 

Graag zie ik een globale aanduiding van het nieuwe traject?

Verwezen wordt naar de onderzoeksrapportage zoals geplaatst op de gemeentelijke website.

 

Wethouder Meekels doet alsof hij het grondgebied van Echt-Susteren niet nodig heeft. Hoe zit dat? Wat als Echt-Susteren zijn poot stijf houdt? Waar gaat dan dat lijntje lopen?

Het standpunt van de gemeenteraad van Echt-Susteren is bekend. Bekend is ook dat de provincie Limburg de plannen voor een OLS ondersteunt. De aansluiting is één van de aspecten die nog nader uitgezocht moeten worden.

 

Maak van het spoor een fietspad voor de schooljeugd.

Dit is een optie na de realisatie van de OLS.

 

Wat gaat het OLS de burger kosten?

De kosten voor een nieuwe verbinding zijn geraamd op € 40 mln. Daarvan is het normaal dat de gemeente 10% van de kosten voor zijn rekening neemt. De raad wordt voorgesteld deze € 4 mln. beschikbaar te stellen.

 

Hoe gaat de gemeente om met eventuele meerkosten?

Mochten zich meerkosten voordoen dan betaalt de gemeente naar alle waarschijnlijkheid 10% van die meerkosten.

 

Heeft de gemeente ook andere financierders?

Het moge voor zich spreken dat 90% door andere partijen betaald gaat worden. Wie dat worden, is nu nog onbekend. Het rijk heeft in een eerder stadium aangegeven niet te willen participeren.