Spoorwegovergangen

Bestaat het risico dat het centrum van Born onbereikbaar wordt door het grote aantal treinen. Naar aanleiding van lange wachttijden voor de overweg ontstaan sluipwegen.

Inherent aan een toename van het treinverkeer is een toename van het aantal momenten c.q. de tijd dat overwegen gesloten zijn voor kruisend verkeer.

 

Met de aanleg van een ongelijkvloerse kruising Nolenslaan/Hasseltsebaan ontstaat het risico van filevorming door de spoorwegovergang achter Hoogveld. Is dit verantwoord met oog op de calamiteitenbestrijding?

Dit kan een probleem zijn totdat de OLS is gerealiseerd. Op dit moment zijn mogelijke consequenties niet bekend. We bespreken dit punt met ProRail.

 

Is het mogelijk het treinverkeer tijdens de spits te verbieden?

De dienstregeling bepaalt ProRail. We zullen de optie met ProRail bespreken.