Spoorwegovergangen

Gemeente en Prorail zijn in overleg over beveiligingsmaatregelen voor de spoorwegovergangen aan de Raadskuilderweg en de Lintjesweg. Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft aangekondigd de komende jaren extra in te zetten op veiligheid op en rond spoorwegovergangen. Voor de gemeente een goede aanleiding om samen met het ministerie en ProRail ook de andere overwegen kritisch tegen het ‘veiligheidslicht’ te houden.

Besluitvorming over de maatregelen en de uitvoering ervan vindt naar verwachting plaats in het najaar van 2014.