Stadspark Sittard - Presentatie voorlopig ontwerp

Het stadspark in Sittard wordt gerenoveerd.

Het voorlopig ontwerp is klaar en we willen dit graag voorleggen aan omwonenden en overige belangstellenden. Dat doen we tijdens de informatiebijeenkomst op 24 april.

  • woensdag 24 april 2013
  • 18.00-20.00 uur
  • Gulikshoes Sittard

Presentatie voorlopig ontwerp

De landschapsarchitecten van Buro Sant en Co hebben een schetsontwerp opgesteld voor de renovatie van het stadspark. In nauw overleg met een klankbordgroep bestaande uit afgevaardigden van diverse geledingen[1] is dit schetsontwerp verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Graag willen we dit ontwerp nu voorleggen aan omwonenden en overige belangstellenden. Tijdens de bijeenkomst presenteren we de plannen en kunt u vragen stellen.

Inspraak

Het voorlopig ontwerp ligt van 11 april 2013 tot 23 mei 2013 ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Deze avond dient als ondersteuning van de avond en mondelinge zienswijzen kunnen worden ingebracht. De zienswijzen worden beoordeeld en eventueel meegenomen in het definitief ontwerp dat nog voor de zomervakantie door het college van B&W wordt vastgesteld.

> ga naar bekendmaking

> download voorlopig ontwerp (pdf, 105 MB)

 

 

---

[1] Wijkplatform Sittard Centrum, Wijkplatform Ophoven, Wijkplatform Kollenberg/Leyenbroek, Vrienden van het Park, Ophovenerhof, Scouting St. Jozef, HSV De Aanhawtesj, SLTC, TV Electron, Stichting Aan de Meule bouwt aan de toekomst, Federatie Historie Sittard-Geleen-Born, Stichting Jacob Kritzraedt, Vereniging Sittards Verleden, IVN Sittard-Geleen en de Adviesraad Chronisch Zieken en Gehandicapten.