Voormalig klooster Mariahof, Overhoven Sittard

Het voormalig klooster Mariahof in de wijk Overhoven wordt opgeknapt.

Het complex bestaat uit twee rijksmonumenten en maakt deel uit van het assemblee van kerk, pastorie, gemeenschapshuis allen ontworpen door architect Jos Wielders. Het complex is nu nog eigendom van de gemeente. Stichting De Woongroep heeft de opgave om voor het complex een duurzame herbestemming te realiseren.
Deze herbestemming wordt gevonden in het realiseren van zorg met wonen. De nieuw te realiseren woonmogelijkheden zijn bedoeld voor mensen die zorg nodig hebben, niet leeftijdgebonden.

Infoavond

Op woensdag 19 april vond een drukbezochte informatieavond plaats voor de omwonenden. Vertegenwoordigers van Stichting De Woongroep en de architect waren aanwezig om de plannen toe te lichten.

Kijk voor meer informatie ook op de website van Compaan – concept ontwikkeling management: http://compaancom.nl/project/sittard-mariahof/

Asbestonderzoek

Vanaf maandag 28 mei start het asbestonderzoek bij Mariahof. Het onderzoek duurt 5 tot 7 werkdagen. De werkzaamheden vinden allemaal in het gebouw plaats. Daardoor is er geen gevaar voor de omgeving en hoeven omwonenden geen maatregelen te nemen.

Info en vragen?

Heeft u vragen neem dan contact op met de gemeentelijk projectleider Raymond Dumont via telefoonnummer 14 046 of via raymond.dumont@sittard-geleen.nl.