Zitterd ReviSited

De gemeente vroeg Jo Coenen & Co Architekten in 1999 een integrale visie op te stellen voor de ontwikkelingsmogelijkheden van een aantal locaties in de Sittardse binnenstad, het zgn. Masterplan Zitterd ReviSited.

Uitgangspunt van de visie is het respecteren en versterken van het historisch karakter van de binnenstad. In dat historisch karakter ligt de potentie van de binnenstad en de basis voor alle verdere vernieuwing.

Stedelijk leven

Rond de oude stad worden excellente woonmilieus ontwikkeld. Het culturele klimaat wordt versterkt en commerciële functies worden toegevoegd. Dit alles om het stedelijk leven nieuwe economische impulsen te geven.

Hoogwaardige inrichting openbare ruimte

Daarnaast is het natuurlijk van belang ook de openbare ruimte in de binnenstad hoogwaardig in te richten. Hiervoor wordt het oorspronkelijk rijkelijk aanwezige groen en water weer teruggebracht in de binnenstad.

Masterplan aangepast

Inmiddels zijn we een flink stuk op weg met de uitvoering van het Masterplan. Zeker, niet alles wat het gemeentebestuur zich had voorgenomen is gerealiseerd. Een veranderende wereld en een diepe economische crisis dwingen ons tot het maken van nieuwe keuzes. Maar de uitgangspunten rond de opwaardering van de Sittardse binnenstad en het kwalitatief hoogstaande programma blijven onverkort overeind, ook in het in 2014 geactualiseerde masterplan.

Zie ook: