Begeleiding via de Wmo verandert. Wat betekent dat voor u?

Krijgt u of iemand in uw gezin begeleiding aan huis of in een groep via de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo)? Per 1 januari 2022 veranderen de regels. Wat betekent dat voor u?

Nu krijgt u uw indicatie als een ‘arrangement’. Vanaf 2022 staat in de indicatie hoeveel uren en minuten u begeleiding aan huis krijgt. Of hoeveel dagdelen bij begeleiding in een groep. De gemeente maakt daarover nieuwe afspraken met zorgorganisaties. Sommige organisaties hebben vanaf 1 januari 2022 geen contract meer met de gemeente. Geldt dit ook voor de organisatie die nu uw begeleiding verzorgt? Dan kan het zijn dat u vanaf 1 januari 2022 hulp krijgt van een andere organisatie. Welke dat wordt, besluiten we altijd samen met u.

Verandert er iets voor u?

Natuurlijk laten we u op tijd weten of er voor u iets verandert. Dat doen we vanaf september telefonisch, per brief of met een huisbezoek. In de periode tussen oktober en december krijgt u sowieso ook nog een brief. Daarin staat hoeveel begeleiding u in 2022 krijgt en van welke organisatie. Dus ook als er voor u niks verandert.

Zorgorganisaties 2022

De zorgorganisaties (zorgaanbieders) die vanaf 1 januari 2022 een contract met de gemeente hebben zijn bekend. Klik hier voor een overzicht van alle zorgorganisaties.

Contact

Heeft u daarna nog vragen? Bel dan naar team Wmo via telefoonnummer 046-4778841. Of mail naar wmo@sittard-geleen.nl.

Wachttijden

De enorme toename in het aantal aanvragen voor Wmo en huishoudelijke ondersteuning leiden tot langere wachttijden. Die toename komt doordat in 2020 het abonnementstarief is ingevoerd waarmee de inkomensafhankelijke eigen bijdrage is losgelaten. We begrijpen dat de langere wachttijden vervelend zijn. Alle aanvragen worden zorgvuldig opgepakt en in de week van ontvangst bekeken. Als er sprake is van spoed, dan nemen we direct contact op. Spoedaanvragen worden met voorrang behandeld.