Cliëntenraden

De gemeente is verantwoordelijk voor de Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Voor het beleid en de uitvoering van deze wetten werken we samen met drie cliëntenraden.

Deze adviesorganen geven ons gevraagd en ongevraagd advies.
Meer weten? Kijk dan op de websites van de cliëntenraden of neem per mail contact op:

Zou je JCR willen vervangen door en de verwijzing naar willen vervangen door Dit i.v.m. een naamwijziging van de JCR naar JÒNGK. Daarnaast dient ook info@jnl.org vervangen te worden door info@veerzeenjongk.nl.