Eigen bijdrage WMO 2018

U betaalt een deel van de kosten voor zorg een ondersteuning zelf: een eigen bijdrage. De eigen bijdrage geldt zowel voor maatwerkvoorzieningen via een zorgaanbieder met contract bij de gemeente (Zorg in Natura (ZIN) ) als voor voorzieningen waarvoor u een persoonsgebonden budget (PGB) ontvangt.

De eigen bijdrage is afhankelijk van:

  • uw inkomen en vermogen (belastinggegevens van twee jaar geleden)
  • de samenstelling van uw huishouden
  • uw leeftijd
  • de zorg die u ontvangt en de kosten van de voorziening voor de gemeente

Maximale tarieven

De maximale eigen bijdrage is nooit meer dan wat de gemeente betaalt voor de zorg en ondersteuning. Die tarieven vindt u in het tarievenoverzicht Wmo 2018.

Stappenplan om uw eigen bijdrage te berekenen

1.  Ga naar de rekenhulp eigen bijdrage van het CAK. U moet de volgende gegevens bij de hand hebben:

  • verzamelinkomen
  • vermogen (tot 2 jaar terug)

2.  Na het volgen van de stappen in de rekenmodule heeft u een schatting van uw persoonlijke maximale eigen bijdrage.

Daarna krijgt u een indicatie van de kosten van uw hulp en ondersteuning. Een overzicht van de kosten in Sittard-Geleen vindt u in het tarievenoverzicht Wmo 2018.

Beschikking

Is uw Wmo-voorziening toegekend? Dan krijgt u eerst een brief met besluit (beschikking) van de gemeente. Hierin staat of uw een eigen bijdrage moet betalen en waarop die is gebaseerd. Als u een eigen bijdrage moet betalen, krijgt u ook een brief (beschikking) van het CAK. Daarin staat de maximale eigen bijdrage per vier weken. Of u  dat bedrag daadwerkelijk moet betalen, hangt af van uw  gebruik en de kosten van uw voorziening. U betaalt nooit meer dan de maximale bijdrage, maar het kan ook een lager bedrag zijn. Wat u precies moet betalen, ziet u op de eerste rekening van het CAK.

Rekening van het CAK

Het CAK int elke vier weken uw eigen bijdrage. De 1e rekening kan soms iets langer duren. Heeft u 12 weken na het besluit voor uw Wmo-voorziening of PGB nog geen rekening gekregen voor uw eigen bijdrage? Neem dan contact op met het CAK.  

Eigen bijdrage 2019

Het kabinet is van plan om de eigen bijdrage met ingang van 2019 te veranderen in één vaste eigen bijdrage van 17,50 euro per vier weken voor iedereen, ongeacht inkomen of vermogen. Voor een aantal veranderingen op het gebied van zorg en ondersteuning zijn nog aanpassingen van de wet nodig. Zodra de wijzigingen van het kabinet en de invoering van de vaste eigen bijdrage definitief rond zijn, zullen wij u daarover informeren.

Uitgelicht