Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Is uw inkomen gedaald en kunt u door de coronamaatregelen noodzakelijke kosten als woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen. De TONK is een coronasteunmaatregel vanuit het rijk. Deze tegemoetkoming voor eigen vaste lasten is gebaseerd op de ‘bijzondere bijstand’. Inwoners en ondernemers in gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein kunnen de TONK aanvragen via Vidar.

Wat kunt u aanvragen?

De TONK is een eenmalige tegemoetkoming in uw eigen woonlasten. Voor de volgende vaste woonlasten van uw (eigen) door uzelf bewoonde woning kunt u een tegemoetkoming aanvragen: 

  • Huur- of hypotheeklasten, 
  • Kosten van gas, water en elektriciteit. 

De regeling heeft een terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 en loopt tot 1 oktober 2021. Aanvragen kan t/m 31 oktober.

Zijn er voorwaarden?

Om gebruik te kunnen maken van de TONK gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • Uw (netto) gezinsinkomen is als gevolg van de coronacrisis in de maand januari 2021 tenminste 15% (was 25%) lager dan in de maand januari 2020. 
  • Uw actuele huishoudinkomen is onvoldoende om uw actuele woonlasten te kunnen betalen (peilmaand januari 2021). 

Wilt u meer weten over de voorwaarden neem dan contact op met Vidar via 046 – 4777272.

Hoe kunt u een aanvraag indienen?

Vraag een aanvraagformulier aan door te bellen met Vidar via 046 – 4777272. U ontvangt het aanvraagformulier inclusief uitleg vervolgens per post. 

Is het erg druk? Bel dan 14046 en spreek “Sittard-Geleen” in. Een medewerker van het klantcontactcentrum noteert dan uw gegevens en een medewerker van team bijzondere bijstand neemt contact met u op.