Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) voor huishoudens

Voor huishoudens die door de crisis te maken hebben met een ernstige terugval in inkomen en hierdoor in financiële problemen raken, komt er vanuit het rijk een nieuwe coronasteunregeling: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten  (TONK).

Wat houdt de TONK in? 

De regeling is bedoeld voor ondersteuning in de woonkosten, zoals huur of hypotheeklasten. Bij een aanvraag kijken we of sprake is van onvoorziene en onvermijdelijke terugval in het inkomen en naar de eigen financiële draagkracht. Het is nog niet duidelijk of er een vrijstellingsgrens van vermogen komt. 

Uitwerking van de regeling volgt nog

De TONK geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. 
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling en heeft hierin zelf een beperkte beleidsruimte. Op dit moment zijn we aan de slag met de vaststelling en invoering van de lokale regels. 
Zodra duidelijk is wat de voorwaarden zijn om recht te hebben op de TONK en hoe u deze kunt aanvragen, wordt deze pagina bijgewerkt.