Samenwerking Wmo en Jongerenloket

De teams Wmo (Wmo - Gemeente Sittard-Geleen) en Jongerenloket (Jongerenloket (16-27 jaar) - Gemeente Sittard-Geleen) werken samen in een pilot (project). Dat betekent dat jongeren die zich melden bij de Wmo met een vraag over hun daginvulling doorverwezen worden naar het Jongerenloket.

Een medewerker van het Jongerenloket plant een afspraak en bekijkt wat de jongere nodig heeft, zonder indicatie van de Wmo. Pas als uit het gesprek blijkt dat er aanvullend een indicatie vanuit de Wmo noodzakelijk is, gaat de Wmo met de jongere aan de slag.