WMO Adviescentrum

Heeft u ondersteuning, zorg of hulp nodig en kunt u die niet krijgen van familie, buren, vrienden of vrijwilligers? Dan kunnen wij u misschien helpen. Dit is geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Bent u benieuwd hoe de gemeente u kan helpen? Neem dan contact op met het WMO Adviescentrum. U kunt bellen, zelf langskomen of een e-mail sturen.

WMO Adviescentrum

Het WMO Adviescentrum bespreekt met u welke manieren er zijn om u te helpen. De gemeente kan u uitnodigen voor een persoonlijk intakegesprek of komt bij u langs voor een keukentafelgesprek. Soms krijgt u direct een persoonlijk advies.

Welke manieren van hulp bespreekt het WMOAdviescentrum met u?

  • Steun of hulp van mensen om u heen.
  • Deelnemen aan (sport)verenigingen, kerken of vrijetijdsvoorzieningen.
  • Deelnemen aan (vaak gratis) voorzieningen. Kijk eens op het Sociaal Plein, Partners in Welzijnof Mijn Zorggids voor de  mogelijkheden.
  • Speciale WMO-voorzieningen op maat. Bijvoorbeeld hulp in het huishouden of een aanpassing aan uw woning. De gemeente kan hiervoor een eigen bijdrage vragen.

Wat is een keukentafelgesprek?

De gemeente komt bij u thuis om de manieren te bespreken die er zijn om u te helpen. Vindt u het moeilijk om dit alleen te doen? Er mag atlijd een familielid of bekende bij het gesprek aanwezig zijn of u kunt gebruik maken van een gratis cliëntondersteuner
Na het gesprek krijgt u van ons een voorstel van óf en hoe we u kunnen helpen. Als u het eens bent met het voorstel, gaan we samen met u op zoek naar de juiste ondersteuning, zorg of hulp. U kunt kiezen uit deze aanbieders met een contract bij de gemeente.

  • Let op: de gemeente kan een eigen bijdrage vragen voor WMO-voorzieningen.

Uitgelicht