Clientondersteuning

Wilt u een beroep doen op voorzieningen in (jeugd)zorg, onderwijs, welzijn, wonen of werk & inkomen? En hebt u daar ondersteuning bij nodig? Dan hebt u recht op een professionele, onafhankelijke cliëntondersteuner. U betaalt hier niets voor.

Wat is cliëntondersteuning?

De cliëntondersteuner helpt bij al uw vragen over zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Samen kijkt u wat u zelf kunt en wat de mogelijkheden van u en uw netwerk zijn om (weer) mee te doen in de samenleving. Cliëntondersteuning kan bijvoorbeeld zijn: uw sociaal netwerk vergroten, contact met lotgenoten maken, trainingen die u bijvoorbeeld leren om te gaan met geld, zelfstandig te reizen, vrienden te maken, zelfstandig te wonen en uw vrijetijd goed in te vullen. De cliëntondersteuner helpt u ook met het formuleren van de juiste hulpvraag.

Keukentafelgesprek met de gemeente

De cliëntondersteuner kan u ook bijstaan bij het voorbereiden en voeren van het keukentafelgesprek. Dat is het gesprek dat u krijgt met de gemeente waarin u bespreekt welke zorg of ondersteuning u nodig heeft vanuit de Wmo, Jeugdwet of Participatiewet. Het is belangrijk dat u dit gesprek samen goed voorbereidt. Dat u weet welke mogelijkheden u heeft én welke zorg of ondersteuning u zélf nodig heeft.

Als het ingewikkeld wordt

De cliëntondersteuner kan u eventueel ook helpen bij de voorbereiding van een (voor)onderzoek of bij een aanvraag voor een voorziening. Vaak hebt u te maken met verschillende organisaties, instanties en diverse veranderende wet- en regelgeving. De cliëntondersteuner helpt met de afstemming tussen uw netwerk, mantelzorgers, vrijwilligers en de instellingen die de voorzieningen bieden.

Aanvragen

Wilt u onafhankelijke cliëntondersteuning aanvragen? Bel dan tel. 088-0102222.

Uitgelicht