Hallo 2020

Samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen werken we aan nieuwe vormen om onze zorg, welzijn werk en inkomen te regelen. Om voor nu én in de toekomst betaalbare en duurzame ondersteuning, begeleiding en zorg te garanderen. Voor iedereen. Daarbij sluiten we aan bij de kracht en mogelijkheden die inwoners met hun omgeving zelf hebben. Op de website van Hallo2020 vindt u meer informatie over de activiteiten.

  • Website Hallo 2020

    Deze website 'groeit mee' met alle activiteiten, die we ondernemen in het kader van Hallo 2020. Dat betekent dat we niet alleen informeren, maar ook uitnodigen om mee te doen.

  • Stimuleringsprogramma voor innovatie zorg onderdeel Hallo 2020

    Samen met inwoners ondernemers, verenigingen en instellingen werkt de gemeente aan nieuwe vormen om onze zorg, welzijn, werk en inkomen te regelen. Daarmee willen we bereiken dat deze voorzieningen ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Aan de inwoners van de gemeente Sittard-Geleen vragen we daarom om meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven en hun leefomgeving. Wij sluiten daarbij aan, zodat iedereen zo prettig en gezond mogelijk kan leven in onze gemeente. In 2020 moeten we de omslag hebben gemaakt. Vandaar de naam: Hallo 2020. Ook de zorginstellingen leveren een belangrijke bijdrage aan Hallo 2020. Met de beroepskrachten werken we aan vernieuwing in de zorg. Dat doen we onder meer door samen met de gemeenten Beek en Schinnen geld ter beschikking te stellen voor alliantievorming.

Uitgelicht